Europese Commissie verwerpt brief Tweede Kamer Bodemmonitoring richtlijn
Terug 21 februari 2024

Europese Commissie verwerpt brief Tweede Kamer Bodemmonitoring richtlijn

De Tweede Kamer oordeelde in oktober 2023 dat bodemgezondheid aan de lidstaten overgelaten moet worden. De Kamer gaf een negatief oordeel over de subsidiariteit, waarmee de Kamer de voorgestelde Bodemmonitoring richtlijn afkeurde. De Tweede Kamer heeft dit subsidiariteitsbezwaar via een brief naar de Europese Commissie overgebracht. De Europese Commissie heeft nu een antwoordbrief gestuurd waarin zij de opmerkingen van de Tweede Kamer verwerpt. Vewin is blij met de reactie van de Europese Commissie en ziet de richtlijn als een voorzichtige eerste stap richting gezonde bodems, en daarmee een gezonde (grond)waterkwaliteit voor drinkwater.

Omvang probleem vraagt om actie vanuit Europa

De Europese Commissie geeft aan dat de Europese Unie moet ingrijpen vanwege de omvang en negatieve ontwikkeling van het probleem, 60 tot 70 procent van de bodems is ongezond. Ook de grensoverschrijdende gevolgen en de hoge kosten voor het beheer van ongezonde bodems spelen mee.

Vewin juicht het toe dat de Europese Commissie heeft aangegeven niet mee te gaan in de argumentatie van de Tweede Kamer. Vewin deelt de mening dat bodemgezondheid een Europese aangelegenheid is. Het beleid is ook in Nederland tot nu toe grotendeels ontoereikend gebleken. De drinkwatersector ondervindt daarvan de gevolgen, vooral in de grondwaterbeschermingsgebieden. In Nederland wordt 60% van het drinkwater gemaakt van grondwater.

Ambitieuzere richtlijn nodig

Gezien het belang van een gezonde bodem, pleit Vewin voor meer ambitie en een strengere richtlijn. Het is daarbij cruciaal dat het belang van grondwater en de relatie tussen bodem en grondwater duidelijker worden geïntegreerd in de doelstelling, reikwijdte en definities van de Bodemmonitoringrichtlijn. Verder dringt Vewin erop aan dat de richtlijn de uitspoeling van nutriënten en chemische stoffen naar grondwater en oppervlaktewater zoveel mogelijk beperkt als onderdeel van duurzaam bodembeheer, in lijn met het bestaande beleid zoals vastgelegd in de Kaderrichtlijn Water. Ook benadrukt Vewin het belang van het prioriteren van gebieden die bestemd zijn voor de winning van drinkwater bij een risicogebaseerde aanpak voor bodemsanering.


Lees de reactie van de Europese Commissie op de Tweede Kamer

Lees het standpunt van EurEau op de Bodemmonitoring richtlijn


Tags by dit artikel
Delen via: