Europese Milieuraad stemt in met afgezwakt voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht
Terug 19 juni 2024

Europese Milieuraad stemt in met afgezwakt voorstel Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht

De Milieuraad heeft op 17 juni ingestemd met een afgezwakt voorstel van de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht. Op 5 juli 2023 presenteerde de Europese Commissie dit voorstel, met als doel ervoor te zorgen dat de bodem in heel Europa tegen 2050 in een gezonde toestand verkeert. Voor de drinkwatersector is een gezonde bodem van cruciaal belang. Ongeveer 60% van het Nederlandse drinkwater is afkomstig van grondwater, en een gezonde bodem heeft een directe relatie met het grondwater.

Meer nodig dan niet-bindende doelstellingen

Vewin is blij dat de Milieuraad heeft ingestemd met de Richtlijn, maar teleurgesteld dat het voorstel nu niet-bindende doelstellingen bevat en de focus op grondwaterbescherming ontbreekt. Dit betekent dat elke lidstaat nieuwe, mogelijk minder strenge, doelstellingen mag stellen. Ook heeft de Milieuraad, in tegenstelling tot het Europees Parlement, bijna alle verwijzingen naar water en bodem verwijderd en de prioriteit voor grondwaterbeschermingsgebieden niet meegenomen. Het is dus onwaarschijnlijk dat deze niet-bindende versie van de Milieuraad de bodemgezondheid en daarmee de (grond)waterkwaliteit gaat verbeteren.

Stevigere link tussen bodem en grondwater

Vewin heeft samen met de Europese koepel EurEau het voorstel voor de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht vanaf het begin ondersteund. Vewin heeft samen met EurEau gepleit voor het duidelijk benadrukken van het belang van grondwater en de directe link tussen bodem en grondwater in het doel, de scope en de definities van de Richtlijn. Dit pleidooi heeft ertoe geleid dat concrete amendementen zijn aangenomen voor wijzigingen in het tekstvoorstel van het Europees Parlement. De belangrijkste daarvan zijn:

  • Potentieel verontreinigde locaties gelegen in gebieden die worden gebruikt voor de drinkwaterwinning zullen worden geprioriteerd voor bodemonderzoek.
  • Maatregelen ter vermindering van risico's voor omliggende waterlichamen die worden gebruikt voor drinkwaterwinning, moeten voldoen aan de aanvaardbare risicostandaarden zoals uiteengezet in de Drinkwaterrichtlijn.

Vervolgstappen

De goedkeuring door de Milieuraad betekent dat de onderhandelingen met het Europees Parlement en de Europese Commissie over de definitieve tekst van start gaan. Vewin steunt het sterkere voorstel van het Parlement en pleit om in de onderhandelingen de relatie tussen bodem en (grond)water en de prioriteit aan grondwaterbeschermingsgebieden in de richtlijn te behouden.

Lees meer over de stemming van de Raad Milieu

Lees het standpunt van Vewin op de Richtlijn Bodemmonitoring en Veerkracht


Tags by dit artikel
Delen via: