Europese watersector doet dringende oproep aan Von der Leyen voor snelle restrictie PFAS
Terug 5 maart 2024

Europese watersector doet dringende oproep aan Von der Leyen voor snelle restrictie PFAS

​EurEau, de koepelorganisatie van de Europese waterbedrijven heeft vandaag een dringende oproep gedaan aan Commissievoorzitter Ursula von der Leyen. De waterbedrijven dringen er via een brief op aan snel maatregelen te nemen tegen de aanhoudende PFAS-vervuiling van ons milieu.

PFAS verdwijnen niet

PFAS, vaak 'forever chemicals' genoemd, zijn alomtegenwoordig in ons milieu. We vinden ze in voedsel, lucht en water. De PFAS-vervuiling belemmert het bereiken van de doelstellingen van de Europese Green Deal. (Drink)waterbronnen worden onherstelbaar verontreinigd en hergebruik van water in bijvoorbeeld de landbouw wordt onmogelijk. Zo wordt ook de voedselvoorziening bedreigd. Zuivering is zeer lastig, enorm kostbaar en leidt via reststromen tot verplaatsing van milieu- en gezondheidsrisico's.

Volledige en snelle restrictie

De dringende oproep is het voorstel te steunen voor een volledige en snelle restrictie voor de productie, gebruik en import van PFAS, dat momenteel in behandeling is bij het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). EurEau vindt dat de gemeenschap en burgers niet moeten opdraaien voor de kosten en risico's verbonden aan de verontreiniging door PFAS, maar dat de vervuilers verantwoordelijk zijn en alternatieven moeten gebruiken. EurEau wil graag samen met EU-instellingen en andere belanghebbenden ervoor zorgen dat onze watervoorraden, het milieu en de consumenten voor de komende generaties worden beschermd.

Minimaliseer ondertussen lozingen

Vewin is lid van EurEau en staat achter de oproep. Vooruitlopend op het Europese verbod pleit Vewin voor het zo snel mogelijk minimaliseren van lozingen van PFAS in ons land via het aanscherpen van vergunningen.


Lees de brief van EurEau aan Von der Leyen
Lees het standpunt van Vewin over PFAS

Tags by dit artikel
Delen via: