Factsheet KRW en medicijnresten: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen
Terug 27 maart 2024

Factsheet KRW en medicijnresten: de tijd dringt, Nederland dreigt deadline te missen

Vanwege een vergrijzende populatie en een toename van het medicijngebruik in Nederland worden er meer resten van medicijnen in ons oppervlaktewater gevonden. Jaarlijks komt er minimaal 190 ton aan medicijnresten via het riool in het water terecht. Dit vormt een probleem voor de kwaliteit van onze drinkwaterbronnen, 34% van ons drinkwater wordt uit oppervlaktewater gemaakt.

Deze factsheet is de derde in een serie over stofgroepen die in verband met de doelen voor de Kaderrichtlijn Water (KRW) voor drinkwaterbronnen met urgentie moeten worden aangepakt. De KRW schrijft voor dat uiterlijk in 2027 de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater op orde moet zijn. Nederland is verplicht water dat bestemd is voor drinkwaterproductie zodanig te beschermen dat de kwaliteit ervan niet achteruitgaat, dat wordt voldaan aan de waterkwaliteitsnormen én dat de zuiveringsinspanning voor de productie van drinkwater vermindert. Uit de factsheet blijkt dat Nederland de deadline voor het halen van de KRW-doelen in 2027 dreigt te gaan missen.

Geef aanvullend zuiveren op rioolwaterzuiveringen de hoogste prioriteit

De drinkwaterbedrijven zuiveren medicijnresten uit water tot ver onder de risicogrenzen. Het drinkwater voldoet dus aan de normen, maar als verbetering van de bronnen uitblijft zal het produceren van drinkwater een steeds grotere zuiveringsinspanning vergen. Om verdere achteruitgang in de kwaliteit van het oppervlaktewater te voorkomen, zijn verschillende maatregelen mogelijk. Aanvullende zuiveringen op de rioolwaterzuivering zijn het meest praktisch en leveren het meeste winst op. Dat komt zowel het milieu als de bronnen van het drinkwater ten goede. De vernieuwde Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater bevat daarom ook de verplichting tot vergaande zuivering op de grotere zuiveringen en die locaties die een risico vormen voor ecologie of bronnen voor drinkwater. Tegelijkertijd vraagt het beginsel 'de vervuiler betaalt' ook inzet van producenten, de medische sector en huishoudens. Vanuit de ketenaanpak 'Medicijnresten uit Water' worden ook door deze partijen acties uitgevoerd.

Bekijk hier de factsheet in PDF-formaat

Lees hier het standpunt van Vewin over de Kaderrichtlijn Water

Tags by dit artikel
Delen via: