Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie
12 augustus 2021

Focus op cybersecurity en ruimtelijke adaptatie

​De drinkwatervoorziening behoort tot de top-vitale infrastructuur in Nederland, net zoals elektriciteitsvoorziening en telecom. Drinkwater is ook een eerste levensbehoefte en van groot belang voor de volksgezondheid. Uitval van de drinkwatervoorziening leidt al snel tot grote maatschappelijke problemen, bijvoorbeeld omdat je geen water meer kunt drinken en geen water hebt om het toilet door te spoelen of te douchen, maar ook in de zorg en de voedselindustrie, waar schoon water essentieel is voor bepaalde bedrijfsprocessen. Daarom moet de continue levering van goed drinkwater optimaal geborgd zijn. En daar komt heel wat bij kijken.

De drinkwaterbedrijven en de overheden hebben op grond van de Drinkwaterwet een algemene zorgplicht om drinkwaterbronnen en de benodigde infrastructuur te beschermen.

Annette Ottolini, algemeen directeur van Evides Waterbedrijf, is voor Vewin portefeuillehouder Beveiliging & Crisismanagement: 'Op basis van uitgebreide risicoanalyses nemen de drinkwaterbedrijven continu maatregelen om de robuustheid en betrouwbaarheid van de drinkwaterzuiveringen te vergroten. Denk aan het redundant (dubbel) uitvoeren van zuiveringsstappen en belangrijke transportleidingen. Mocht een stap in het proces door omstandigheden uitvallen, dan kan dit altijd overgenomen worden. En door slimme koppelingen te maken tussen de eigen leveringsgebieden, maar ook met de buurwaterbedrijven, kunnen we onze klanten in geval van nood ook via andere productielocaties voorzien van drinkwater.'

Ottolini schetst een aantal risico's waartegen de drinkwatersector zich moet wapenen: 'Daarbij kun je denken aan moedwillige acties van personen, zoals vandalisme, terrorisme of cybercrime. Maar ook natuurrampen en andere grote industriële incidenten kunnen gevolgen hebben voor de drinkwatervoorziening. Denk bijvoorbeeld aan langdurige droogte, branden, overstromingen of uitval van elektriciteit. Onze grootste uitdagingen in de komende jaren zijn cybercrime voor onze geautomatiseerde besturingssystemen en daarnaast ruimtelijke adaptatie in verband met de klimaatveranderingen, vanwege de impact op onze infrastructuur.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: