Geen mijnbouwactiviteiten in drinkwatergebieden
Terug 22 juni 2016

Geen mijnbouwactiviteiten in drinkwatergebieden

Volgende week behandelt de Tweede Kamer in een plenair debat de wijziging van de Mijnbouwwet. Deze wijziging maakt het mogelijk om ruimtelijke keuzes te maken voor het gebruik van de ondergrond. Aangezien de ondergrond cruciaal is voor de drinkwatervoorziening, pleit Vewin ervoor mijnbouwactiviteiten uit te sluiten in drinkwatergebieden. Zo kunnen we in Nederland de drinkwatergebieden nu en in de toekomst veiligstellen.

Zo’n 60% van ons drinkwater wordt gemaakt van grondwater. Activiteiten in de (diepe) ondergrond vormen in toenemende mate een risico voor de bronnen voor drinkwaterbereiding. Extra voorzorg bij mijnbouwactiviteiten is daarom nodig, zeker als risico’s nog onvoldoende bekend zijn. Drinkwater is van levensbelang en aangemerkt als ‘nationaal belang’. Daarom mogen er uit voorzorg geen mijnbouwactiviteiten plaatsvinden in gebieden die een rol spelen in de drinkwatervoorziening, de risico’s van schaliegaswinning en andere mijnbouwactiviteiten zijn hiervoor te groot. Het gaat daarbij om grondwaterbeschermingsgebieden maar ook (toekomstige) strategische en nationale grondwaterreserves, intrekgebieden en álle boringsvrije zones, over de volle diepte van de ondergrond.

De wijziging van de Mijnbouwwet maakt het mogelijk om in het ruimtelijk beleid bepaalde gebieden vooraf uit te sluiten voor mijnbouwactiviteiten. Die uitsluitingen moeten dan wel eerst in de Structuurvisie Ondergrond (STRONG) worden opgenomen waar het ministerie van Infrastructuur en Milieu momenteel aan werkt. Vervolgens moet deze uitsluiting bij algemene bestuursmaatregel (AMvB) zijn vastgelegd.

De drinkwatersector maakt zich zorgen over mijnbouwactiviteiten omdat we op dit moment nog geen enkele zekerheid hebben dat deze uitsluiting in STRONG geregeld gaat worden.

Tags by dit artikel
Delen via: