Gewasbescherming en drinkwaterbronnen centraal in nieuwe Waterspiegel
Terug 17 december 2018

Gewasbescherming en drinkwaterbronnen centraal in nieuwe Waterspiegel

​In de vijfde Waterspiegel van dit jaar veel aandacht voor een van de bedreigingen voor de bronnen van drinkwater: gewasbeschermingsmiddelen. Verschillende artikelen binnen het dossier Gewasbeschermingsmiddelen vertellen over de gevolgen van deze middelen voor drinkwaterbronnen, hoe de drinkwatersector hiermee omgaat en hoe we drinkwaterbronnen zo schoon mogelijk kunnen houden. Verder in dit nummer onder meer een terugblik op het Wetgevingsoverleg Water in de Tweede Kamer en aandacht voor de Green Deal Duurzame Zorg.

Gewasbeschermingsbeleid moet duurzamer

Bestrijdingsmiddelen komen in grote mate voor in oppervlakte- en grondwater dat voor de productie van drinkwater wordt gebruikt, vaak in normoverschrijdende hoeveelheden. In de Waterspiegel een artikel dat uitlegt hoe het zit met gewasbeschermingsmiddelen en drinkwaterbronnen en wat hier aan wordt gedaan. Om afgesproken doelen voor de waterkwaliteit te behalen, is een duurzamer gewasbeschermingsbeleid noodzakelijk.
Het Europees Parlement heeft onlangs een resolutie aangenomen waarin het de Europese Commissie en de lidstaten oproept tot een onmiddellijk verbod op het gebruik van kankerverwekkende en hormoonverstorende gewasbeschermingsmiddelen. Anja Hazekamp, Europarlementariër voor de Partij voor de Dieren, legt uit: ‘Landbouwgif dat schadelijke effecten heeft voor mens, dier en milieu mag niet langer worden goedgekeurd voor gebruik.’
Het Drentse drinkwaterbedrijf WMD constateerde verontreiniging in een van hun grondwaterbronnen. ‘We hebben onlangs voor het eerst een actief koolfilter op een bron moeten plaatsen vanwege een gewasbeschermingsmiddel.’ aldus Henk Brink van WMD.

Tweede Kamer vraagt versnelling aanpak medicijnresten

Tijdens het wetgevingsoverleg eind november in de Tweede Kamer namen Kamerleden ruimschoots de tijd voor verschillende onderwerpen rondom waterkwaliteit. De ChristenUnie en D66 dienden samen een motie in over de aanpak van medicijnresten. Verder werden vragen gesteld over het behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water, vergunningverlening voor de lozing van industriële stoffen en de gevolgen van de langdurige droogte.

Green Deal Duurzame Zorg

Om te voorkomen dat medicijnresten een gevaar gaan vormen voor de bronnen van ons drinkwater, is het van groot belang dat partijen uit de zorg en de waterketen concrete actie ondernemen. En dat is precies waarvoor de Green Deal Duurzame Zorg aan de lat staat. Cathy van Beek (kwartiermaker Green Deal Duurzame Zorg en strategisch adviseur Duurzaamheid Radboudumc), Lambert Verheijen (dijkgraaf Waterschap Aa en Maas) en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf) geven gedrieën hun visie op het vraagstuk van medicijnresten uit water.

Lees Waterspiegel nr. 5 2018

Tags by dit artikel
Delen via:
Gerelateerd aan dit nieuwsbericht