Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd; Vewin bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen
Terug 28 november 2017

Glyfosaatlicentie met vijf jaar verlengd; Vewin bepleit aanvullende beschermingsmaatregelen

De EU-licentie van het onkruidbestrijdingsmiddel glyfosaat wordt met vijf jaar verlengd. Dat hebben de 28 EU-landen maandag 27 november besloten. Achttien landen, waaronder Nederland, stemden voor en negen tegen het verlengingsvoorstel van de Europese Commissie. Afgelopen maanden konden lidstaten het niet eens worden over de verlenging van de glyfosaatlicentie. Duitsland stelde zich afgelopen maanden neutraal op vanwege de verkiezingen en de coalitieonderhandelingen die daarop volgden. De Duitse stem was beslissend want Duitsland zorgde voor de benodigde gekwalificeerde meerderheid van lidstaten.

Landbouwminister Carola Schouten heeft in een reactie op de beslissing van de EU-lidstaten aangegeven dat de komende vijf jaar gebruikt moeten worden om te werken aan alternatieven voor glyfosaat en dat zij zich hier voor gaat inzetten. Vewin is blij met deze toezegging van de minister maar vindt ook dat de Nederlandse regering snel concrete maatregelen moet treffen om de aanwezigheid van glyfosaat in drinkwaterbronnen terug te dringen. Glyfosaat is namelijk giftig voor de natuur en het leven in het water en wordt al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in oppervlaktewater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken.
Bovendien is in de Tweede nota duurzame gewasbescherming afgesproken dat in 2023 nagenoeg geen overschrijdingen meer mogen plaatsvinden van de drinkwaternorm in oppervlaktewater bestemd voor drinkwaterbereiding.
Vewin vindt dat er meer moet gebeuren om drinkwaterbronnen te beschermen en wil daarom overleggen met de minister. Eerder heeft Vewin bepleit het gebruik van glyfosaat door particulieren te verbieden.

Tags by dit artikel
Delen via: