Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen beschikbaar
Terug 30 juni 2017

Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen beschikbaar

Vandaag is de Grondwateratlas voor bestrijdingsmiddelen gepubliceerd. De Grondwateratlas, een database, geeft een beeld van waar en wanneer bestrijdingsmiddelen in het grondwater aangetroffen zijn. Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) zal de meetresultaten gebruiken bij de toelatingsbeoordeling van bestrijdingsmiddelen.

Wageningen Environmental Research (WEnR-Alterra) heeft in samenwerking met RIVM het instrument ontwikkeld in opdracht van de ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu. De drinkwatersector is bij de ontwikkeling van de Grondwateratlas betrokken geweest.

De Grondwateratlas werkt met een eenduidige lijst werkzame stoffen van gewasbeschermingsmiddelen en biociden. De Grondwateratlas bevat meetnetgegevens, veldwaarnemingen tijdens de bemonstering, informatie over de analyse in het lab en de meetresultaten. Gebruikers van de Grondwateratlas kunnen een stof selecteren, de periode en diepte van bemonstering instellen en meetnetten selecteren. De meetresultaten zijn te bekijken in tabel, grafiek of kaart en brongegevens kunnen worden geëxporteerd.

Vewin is blij dat de Grondwateratlas ontwikkeld is omdat nu een overzicht bestaat van alle monitoringsresultaten van bestrijdingsmiddelen in grondwater, aangezien grondwater een belangrijke bron is voor de productie van drinkwater. Vanaf nu kan het Ctgb zien waar welke bestrijdingsmiddelen in het grondwater aanwezig zijn en deze kennis meewegen bij het wel of niet toelaten van bestrijdingsmiddelen. De Grondwateratlas draagt bij aan de duurzame bescherming van de kwaliteit van het grondwater in Nederland.

De Grondwateratlas is vanaf nu te downloaden en te installeren op een pc.
Meer informatie over de Grondwateratlas bestrijdingsmiddelen.

Tags by dit artikel
Delen via: