‘Ik wil echt dat persistente stoffen uitgebannen worden’
10 juli 2018

‘Ik wil echt dat persistente stoffen uitgebannen worden’

​​Het Waterpaspoort van…

Suzanne Kröger
Leeftijd: 41
Functie: Tweede Kamerlid GroenLinks

Aantal glazen kraanwater per dag:

‘Ik drink 5 glazen water per dag.’

Op het gebied van water ben ik trots op:

‘…het feit dat het water er in Nederland voor zorgde dat we op democratische wijze politiek gingen
bedrijven. Al in de middeleeuwen sloegen boeren en handelaren de handen ineen om samen het water in toom te houden. Iedereen had er belang bij en alleen stond je met lege handen. Men moest dus wel samenwerken en zo zijn de waterschappen eigenlijk de eerste politieke instituten van onze democratie.’

Ik heb iets met water omdat:

‘…ik in India heb gewoond en daar in hele droge gebieden heb gezien hoe belangrijk drinkwater en
water voor landbouw is. In Nederland heb je dat niet zo door. We hebben water genoeg en bovendien is het water, door het werk van vele professionals, gezond en schoon.’

Mijn speerpunt voor het waterbeleid is:

‘Er komen steeds meer gevaarlijke persistente stoffen in ons water terecht. Dat zijn stoffen die niet
afgebroken worden en waarvan we eigenlijk niet weten wat de effecten zijn op de natuur en onze
gezondheid. Ik wil echt dat dit soort stoffen uitgebannen worden.’

Als ik aan water denk, dan:

‘Denk ik aan schaatsen op het ijs op de sloot achter mijn huis. Dat is toch het mooiste dat er is.’

Dit artikel verscheen eerder in Waterspiegel
Lees Waterspiegel nr. 2 juni 2018

Tags by dit artikel
Delen via: