Kamer dringt per motie aan de KRW doelen te halen door gerichte regulering vervuilingsbronnen
Terug 5 oktober 2023

Kamer dringt per motie aan de KRW doelen te halen door gerichte regulering vervuilingsbronnen

De Tweede Kamer onderstreept het belang van het voldoen aan de Kaderrichtlijn Water (KRW) door het aannemen van de motie Bromet-Van Esch op 3 oktober. De Kamer verzoekt de regering met deze motie om vóór 2025 alle relevante onttrekkingen van water en alle relevante vervuilingsbronnen van water in kaart te brengen. Ook vraagt de Kamer om, als deze activiteiten bijdragen aan het overschrijden van de waterkwaliteitsnormen van de KRW, deze activiteiten vóór 2026 te beperken door vergunningen in te trekken of vergunningsvoorwaarden aan te scherpen, zodat het halen van de KRW- normen in 2027 wordt gegarandeerd.

Alles op alles om KRW doelen te halen

Kamerleden Laura Bromet (GroenLinks) en Eva van Esch (PvdD) dienden deze motie in omdat alle lozingen en onttrekkingen nog steeds optellen tot een zwaardere belasting van het watersysteem dan de KRW toestaat. Zo kan het zijn dat vervuilers wel voldoen aan de wet, maar Nederland uiteindelijk de KRW doelen toch niet haalt. Zowel de Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) als eerdere onderzoeken zijn pessimistisch over de kansen van Nederland om tijdig aan de KRW eisen te voldoen. Dat maakt het des te belangrijker om alles op alles te zetten om de doelen van de KRW toch te halen.

Vewin is blij dat deze motie is aangenomen. De drinkwatersector benadrukt al langer hoe belangrijk het is om aan de normen van de KRW te voldoen. Het in beeld brengen van alle relevante vervuilingsbronnen speelt hierbij een grote rol. Het is daarnaast cruciaal dat de toelating van stoffen goed wordt afgestemd op het waterkwaliteitsbeleid, aldus Vewin.


Tags by dit artikel
Delen via: