Kamer neemt motie aan om snel duidelijkheid over de WACC te geven
Terug 7 februari 2024

Kamer neemt motie aan om snel duidelijkheid over de WACC te geven

Op 29 januari vond in de Tweede Kamer het Wetgevingsoverleg Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor het verzekeren van een toekomstige drinkwatervoorziening en dienden diverse moties in met een relatie tot drinkwater. Op 6 februari werd gestemd over de ingediende moties. Vewin is blij dat de motie rondom de WACC is aangenomen en ziet dit als een belangrijk signaal dat ook de Tweede Kamer vindt dat waterbedrijven hun noodzakelijke investeringen moeten kunnen doen.

Meer duidelijkheid op korte termijn

De ChristenUnie diende, met steun van de VVD, D66 en NSC, tijdens het debat vorige week een motie in over de WACC. Hierin werd de regering verzocht om op korte termijn helderheid te verschaffen over het proces met betrekking tot de WACC (Weighted Average Cost of Capital, gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet). In de motie wordt de regering gevraagd zo snel mogelijk dit jaar aan de drinkwaterbedrijven duidelijkheid te geven over de financieringsruimte met ingang van 2025. Daarbij moet verzekerd worden dat deze financieringsruimte de drinkwaterbedrijven in staat stelt de noodzakelijke investeringen te kunnen doen, zodat zij kunnen blijven voldoen aan hun wettelijke taak. Het verzoek van de Tweede Kamer is om voor het einde van het eerste kwartaal hierover te rapporteren. Deze motie is aangenomen.

Motie rondom waterveiligheid ook aangenomen

De VVD diende vorige week, met steun van de ChristenUnie, een motie in om de waterveiligheid rondom pompstation Bergambacht te garanderen. Zij verzoeken de regering de versterking van het dijktraject 15-2 bij het drinkwaterpompstation van Dunea te Bergambacht prioriteit te geven, zodat de kans op overstroming teruggebracht wordt naar een kans van 1 op 3000. Deze motie is ook aangenomen.

Tags by dit artikel
Delen via: