Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening
Terug 5 oktober 2017

Kustpact is belangrijk voor bescherming drinkwatervoorziening

Vandaag spreekt de Tweede Kamer over het Kustpact. Vewin is door de leden van de commissie voor Infrastructuur en Milieu uitgenodigd om deel te nemen aan een rondetafelgesprek, samen met andere ondertekenaars van het kustpact en experts en belanghebbenden. Joke Cuperus, directeur van drinkwaterbedrijf PWN, zal spreken namens de drinkwatersector. De uitkomsten van dit gesprek zullen door de Tweede Kamerleden gebruikt worden bij een overleg over ruimtelijke ordening met minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) op donderdag 12 oktober.


Drinkwatervoorziening randvoorwaardelijk bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen

Het Kustpact is van groot belang voor de drinkwaterbedrijven in de kustgebieden. Een belangrijk element in het Kustpact is het behouden van de randvoorwaardelijkheid van de drinkwatervoorziening en natuur bij ruimtelijk-economische ontwikkelingen in het kustgebied. De duinen zijn essentieel bij de winning en zuivering van drinkwater en vormen strategische zoetwaterbuffers voor de leveringszekerheid aan minimaal 6 miljoen burgers in Nederland. Vanuit de Drinkwaterwet hebben de drinkwaterbedrijven een leveringsplicht voor schoon en gezond drinkwater. De drinkwatervoorziening is een publieke taak van nationaal belang en verdient daarom ook nationale bescherming. Het Kustpact helpt daarbij, maar moet nog wel uitwerking krijgen in de regionale omgevingsvisies. De randvoorwaardelijkheid moet in deze visies ook tot uiting komen.


Kustpact: afspraken over beschermen en ontwikkelen

Op 21 februari jongstleden is het Kustpact ondertekend. In het Kustpact zijn afspraken opgenomen tussen het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, natuurorganisaties, recreatieondernemers en drinkwaterbedrijven over te beschermen waarden enerzijds en ontwikkeling van de kust anderzijds. De drinkwaterbedrijven zijn direct betrokken bij de kust vanuit de verantwoordelijkheid voor de drinkwatervoorziening en als natuurbeheerder. De drinkwaterbedrijven langs de kust hebben dan ook deelgenomen aan de totstandkoming van het Kustpact en de overeenkomst ondertekend.

Tags by dit artikel
Delen via: