Manifest EurEau brengt water onder aandacht Europarlementariërs
Terug 21 mei 2019

Manifest EurEau brengt water onder aandacht Europarlementariërs

​De Europese watersector, verenigd in EurEau, heeft in aanloop naar de verkiezingen voor het Europees Parlement op 23 mei het manifest 'Water matters!' gepubliceerd. Vewin is lid van deze Europese koepel voor drinkwaterbedrijven en afvalwaterbedrijven en ondersteunt dit manifest gericht tot de politici die de komende periode een zetel in het Europees Parlement zullen innemen. De komende vijf jaar staan er belangrijke voorstellen voor nieuwe wetgeving op het gebied van water op de Europese agenda. Het gaat dan om nieuwe EU-wetsvoorstellen en beleidsinitiatieven zoals bijvoorbeeld de onlangs gepresenteerde aanpak van geneesmiddelenresten in het milieu, maar bijvoorbeeld ook om de evaluatie van de Kaderrichtlijn Water en de herziening van de Drinkwaterrichtlijn. EurEau benadrukt met het manifest dat de nieuwe Europarlementariërs met hun stem voor of tegen bepaalde voorstellen een belangrijk stempel kunnen drukken op het beschermen van het milieu en kunnen bijdragen aan het verzekeren van de toegang tot veilig water van meer dan 510 miljoen consumenten, nu en in de toekomst.

Bescherming waterbronnen van groot belang

EurEau geeft in het manifest aan dat er meer maatregelen nodig zijn om onze bronnen voor drinkwater te beschermen tegen toenemende vervuiling en klimaatverandering. EureEau pleit hierbij voor een holistische benadering om deze uitdagingen effectief aan te pakken. Dat betekent dat waterbeleid op Europees, nationaal en lokaal niveau goed op elkaar moet aansluiten en dat bestaande principes, vastgelegd in de EU-verdragen, volledig ten uitvoer moeten worden gebracht.

Meer lezen

Onlangs lichtte Vewin in haar blad de Waterspiegel de EU-waterwetgeving uit die de komende jaren in Brussel worden behandeld. Het gaat dan bijvoorbeeld om de Kaderrichtlijn Water, de herziening van de Drinkwaterrichtlijn, de aanpak van geneesmiddelenresten, REACH en het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Dat artikel is hier te lezen.
Het manifest van EurEau is te raadplegen via deze link: Manifesto van Eureau.

Tags by dit artikel
Delen via: