Masterclass KRW onderstreept belang van goede waterkwaliteit
Terug 12 juni 2024

Masterclass KRW onderstreept belang van goede waterkwaliteit

Woensdag 12 juni vond een masterclass over de Kaderrichtlijn Water plaats. Deze werd georganiseerd door Bouwend Nederland, Natuur & Milieu, Natuurmonumenten en Vewin voor Tweede Kamerleden en hun medewerkers in voorbereiding op het Commissiedebat Water. Dit debat zou plaatsvinden op 25 juni, maar is uitgesteld tot na het zomerreces.

Inhoudelijke experts over de Kaderrichtlijn Water

De directeur van Vewin, Hans de Groene, opende de masterclass met een korte introductie over waarom de Kaderrichtlijn Water zo belangrijk is, niet alleen voor drinkwater maar ook voor de bouw, landbouw en natuur. Daarna volgde een presentatie over de juridische mogelijkheden en onmogelijkheden van de KRW door Tessa Rötscheid, promovenda bij het Utrecht Centre for Water, Oceans and Sustainability Law. Ook ging Karin Sluis, commissievoorzitter van het adviesrapport 'Goed water, goed geregeld' van het Rli in op de conclusies en aanbevelingen van dit rapport. Vervolgens konden aanwezigen hun vragen aan de inhoudelijke experts stellen over de Kaderrichtlijn Water.

Kwaliteit drinkwaterbronnen onder druk

Vewin is blij met de aandacht van de aanwezige Kamerleden voor de Kaderrichtlijn Water. De druk op de kwaliteit van de drinkwaterbronnen door verontreinigingen afkomstig uit de landbouw, industrie en huishoudens is de laatste jaren alleen maar toegenomen. Dit vraagt extra inspanningen van drinkwaterbedrijven om schoon en veilig drinkwater te blijven produceren. Dit terwijl de Kaderrichtlijn Water (KRW) stelt dat de zuiveringsinspanning om drinkwater te maken juist verminderd moet worden. Stevige inzet is dus nodig om de waterkwaliteit van drinkwaterbronnen te verbeteren.

Bekijk het Position Paper van Vewin voor het Commissiedebat Water

Tags by dit artikel
Delen via: