Meer aandacht voor drinkwater nodig bij versterking regie volkshuisvesting
Terug 30 april 2024

Meer aandacht voor drinkwater nodig bij versterking regie volkshuisvesting

Vewin heeft een zienswijze ingediend op het Besluit en de Regeling versterking regie volkshuisvesting. Dit besluit en deze regeling geven nadere invulling aan het wetsvoorstel versterking regie volkshuisvesting dat op 7 maart 2024 is ingediend bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel geeft het Rijk, provincies en gemeenten de wettelijke instrumenten om samen en met regionale afstemming regie te voeren op de volkshuisvesting, zodat er ook sneller gebouwd kan worden. Vewin heeft een aantal wijzigingsvoorstellen ingediend om de leveringszekerheid van drinkwater te helpen veiligstellen.

Nieuwe woningen hebben drinkwater nodig

In de wettelijke procedure voor het versterken van de regie volkshuisvesting kunnen bepaalde projectbesluiten in de Omgevingswet, voor een bepaalde periode, aangewezen worden als projecten van 'zwaarwegend maatschappelijk belang.' Dit maakt het mogelijk om bepaalde projecten via een versnelde juridische procedure te realiseren, zonder dat dit jaren hoeft te duren.

Het recht doen aan het ene zwaarwegend maatschappelijk belang, het bestrijden van de woningtekorten, kan echter niet zonder ook aandacht te geven aan een ánder zwaarwegend belang. Nieuwe woningen moeten namelijk ook voorzien kunnen worden van drinkwater. Alle tien de drinkwaterbedrijven hebben vóór 2030 extra productiecapaciteit nodig. Vergunningprocedures duren echter lang, en er zijn juridische en bestuurlijke belemmeringen.

Als overheden niet snel genoeg handelen om aan hun zorgplicht te voldoen en te zorgen voor voldoende drinkwater, zullen er knelpunten ontstaan, met als gevolg dat nieuwe woningen geen drinkwater zullen krijgen. Dan zijn extra maatregelen nodig om nieuwe woningen van drinkwater te voorzien. Het is belangrijk dat de nieuwe regelgeving op het vlak van 'versterking regie volkshuisvesting' hiermee rekening houdt.

Lees hier de zienswijze van Vewin op het Besluit en Regeling versterking regie volkshuisvesting.

Tags by dit artikel
Delen via: