Nieuwe Waterspiegel: ILT-toezicht, afscheid Marjan van Giezen en veel waterkwaliteit
Terug 19 mei 2020

Nieuwe Waterspiegel: ILT-toezicht, afscheid Marjan van Giezen en veel waterkwaliteit

​Waterspiegel nummer twee van dit jaar kwam grotendeels tot stand 'vanuit huis' vanwege de corona-maatregelen. In dit nummer leest u daarom, uiteraard, over corona en hoe het drinkwater goed beschermd is tegen dit virus. Daarnaast in deze editie onder andere aandacht voor toezicht op de drinkwatersector via een interview met Kees van Nieuwamerongen van de ILT. Waterkwaliteit staat in de spotlight en Marjan van Giezen blikt in een afscheidsinterview terug op haar waterdossiers bij IenW.

Reflectief, risicogericht, bestuurlijk toezicht vanuit ILT

De Inspectie Leefomgeving en Transport is de integrale toezichthouder op de drinkwatersector. Hoe geeft de inspectie invulling aan het toezicht? Kees van Nieuwamerongen, directeur Publieke Instituties en Control, gaat in op het toezicht op de sector. Hij is positief over de sector: 'Drinkwaterbedrijven leveren hoge kwaliteit drinkwater tegen geen overdreven hoge kosten. Reflectief, risicogericht en bestuurlijk toezicht past bij deze hoog presterende sector.'

'Pyrazoolcrisis leidde tot meer samenwerking'

Volgens Marjan van Giezen, scheidend plaatsvervangend directeur Water, Ondergrond en Marien bij IenW, heeft de pyrazoolcrisis in 2015 ertoe geleid dat de samenwerking binnen de drinkwaterketen is verbeterd. Na vijf jaar neemt Van Giezen afscheid van de waterketen en blikt in de Waterspiegel onder meer terug op de samenwerking met de drinkwatersector, de droge zomers van 2018 en 2019 en opkomende stoffen. 'Heel belangrijk is een integrale aanpak van opkomende stoffen. Als je bekijkt hoeveel tijd, inzet en discussies nodig waren om voor GenX en PFAS tot een normering te komen, dan kunnen we dat nooit doen voor alle stoffen die nog gaan komen.'

Waterkwaliteit in de spotlight

Waterspiegel besteedt dit nummer wederom veel aandacht aan waterkwaliteit, want bedreiging van de kwaliteit van drinkwaterbronnen blijft een urgent vraagstuk.
Hugo Gastkemper (RIONED) geeft zijn visie op de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. 'Bronaanpak is mooi, maar het biedt niet de totaaloplossing.' Aldus Gastkemper.
Geert de Groot (LTO) blikt vooruit naar de resultaten van de Landelijke Bestuursovereenkomst Aanpak Nitraat voor kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden die in juni verwacht worden: 'Het wordt spannend.'
De verbetering van de kwaliteit van het water van de Rijn komt aan bod in een interview met Gerard Stroomberg (RIWA-Rijn). Tijdens de Rijnministersconferentie in februari is afgesproken dat de lozing van microverontreinigingen met 30% moet worden teruggedrongen. Stroomberg: 'We zien dat we met de juiste aanpak wel degelijk in staat zijn om probleemstoffen aan te pakken.'

Drinkwater zeer goed beschermd tegen virussen

In dit nummer uiteraard ook aandacht voor het coronavirus. Volgens onderzoeksinstituut KWR is drinkwater zeer goed beschermd tegen alle virussen, inclusief het coronavirus. Coronavirussen zijn onderdeel van een groep virussen die niet goed en niet heel lang in water standhouden en relatief makkelijk te verwijderen en inactiveren zijn. De kans dat het coronavirus via kraanwater verspreid wordt is dan ook nihil.

Lees Waterspiegel nr 2, 2020

Tags by dit artikel
Delen via: