Nieuwe Waterspiegel: nieuwe voorzitter, ILT-signaal, cyberoefening en Europese verkiezingen
Terug 27 maart 2024

Nieuwe Waterspiegel: nieuwe voorzitter, ILT-signaal, cyberoefening en Europese verkiezingen

​Vewin heeft een nieuwe editie van de Waterspiegel gepubliceerd. In dit nummer onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen: een kennismakingsinterview met de nieuwe Vewin-voorzitter Pieter Litjens, inspecteur-generaal Mattheus Wassenaar van de ILT over de signaalrapportage drinkwater en Hester Somsen van NCTV blikt terug op een landelijke cyberoefening. Kandidaat-leden voor het Europees Parlement, dat in juni gekozen wordt, lichten hun speerpunten voor water toe.

Nieuwe voorzitter Pieter Litjens

Afgelopen december nam Pieter Litjens, met ruim 20 jaar ervaring in het openbaar bestuur, de Vewin-voorzittershamer over van Peter van der Velden. Wie is deze hands-on bestuurder en wat is zijn visie op de actuele en urgente kwesties op watergebied? Kwantiteit en kwaliteit van drinkwaterbronnen komen aan bod. Litjens: 'Er speelt momenteel van alles, maar het meest urgent is toch wel de waterbeschikbaarheid. De drinkwaterbedrijven hebben bekendgemaakt dat ze moeite hebben om nieuwe woonhuisaansluitingen te realiseren en dat zakelijke klanten in sommige regio's al moeten wachten op een aansluiting of gewoon 'nee' te horen krijgen.' Over de waterkwaliteit in Nederland zegt hij: 'We voldoen nog bij lange na niet aan de Europese normen van de Kaderrichtlijn Water en het ziet er ook niet naar uit dat we dat op tijd wél zullen doen.'

Signaalrapportage ILT

Mattheus Wassenaar is inspecteur-generaal van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), de toezichthouder voor de drinkwaterbedrijven. Hoe kijkt de inspectie naar de drinkwatersector en wat zijn de aandachtspunten voor de komende jaren? 'Het principe 'water en bodem sturend' is nog relatief nieuw, dus daar hebben wij extra aandacht voor gevraagd. Drinkwater is immers een eerste levensbehoefte en een groot publiek belang, waarvoor de provincies een grote verantwoordelijkheid dragen,' aldus Wassenaar.

Cyberoefening ISIDOOR IV

In december 2023 vond de cyberoefening ISIDOOR IV plaats voor partijen uit de publieke en private sector. Hester Somsen, plaatsvervangend NCTV en directeur Cybersecurity, Weerbaarheid Statelijke Dreigingen en Economische Veiligheid bij het ministerie van Justitie en Veiligheid: 'Een cybercrisis 100% voorkomen lukt niet, maar we kunnen wel de impact ervan verkleinen. Door je goed voor te bereiden, kunnen we elkaar beter beschermen.'
Paul Bremer (Waterbedrijf Groningen/WMD) en Matthijs Zwart (Vitens) blikken terug op een geslaagde oefening: 'Alles ging op zwart!'

Kandidaat-leden Europees Parlement

Nederland staat – als grote Europese delta – op het gebied van water voor diverse uitdagingen, zoals vervuilende stoffen, droogte, extreme hoosbuien en zeespiegelstijging. Water en bodem staan onder druk. We werken hard aan een toekomstbestendig Nederland, maar daarbij hebben we Europa nodig. Waterspiegel vroeg aan zes kandidaat-parlementsleden wat hun speerpunten zijn op het gebied van duurzaamheid en water.

Lees Waterspiegel 1, 2024Tags by dit artikel
Delen via: