​​Omgevingswet vraagt intensieve samenwerking op bestuursniveau
Terug 22 april 2016

​​Omgevingswet vraagt intensieve samenwerking op bestuursniveau

De komst van de nieuwe Omgevingswet vraagt om een bestuurscultuur die gericht is op samenwerking. Dat concludeerden de deelnemers aan de Interbestuurlijke bijeenkomst Grondwater in gebiedsprocessen, die gehouden werd op 13 april in Fort Vechten. Het doel van deze bijeenkomst was het verbeteren van de samenwerking in het grondwaterbeheer. De organisatie was in handen van IPO, UvW, VNG en Vewin. Ongeveer 40 bestuurders uit gemeenten, provincies, waterschappen en drinkwaterbedrijven woonden de bijeenkomst bij.

Praktijkcases
Rondom de thema's Energie, Drinkwater, Waterkwaliteit en Waterkwantiteit vonden sessies plaats waarin zowel goede voorbeelden van samenwerking als bestuurlijke knelpunten en dilemma's aan bod kwamen. Binnen de thema's Drinkwater en Energie presenteerden Vitens een case over de samenwerking tussen Vitens en LTO en behandelde WMD de case over energie in combinatie met drinkwaterwinning in de nieuwe dierentuin van Emmen, Wildlands.

Leren van samenwerking
Plenair werd, onder leiding van dagvoorzitter Felix Rottenberg, besproken welke lessen er geleerd kunnen worden over samenwerking en welke punten met voorrang behandeld zouden moeten worden door bestuurders. De belangrijkste conclusies van de bijeenkomst zijn:

  • de Omgevingswet vraagt om een bestuurscultuur gericht op samenwerking, het idee van 'grensontkennend' samenwerken werd breed omarmd;
  • Integraliteit en leren van elkaar zijn hierbij van belang;
  • Realiseren van innovaties en betrekken van de jeugd zijn relevant.

Deze interbestuurlijke bijeenkomst kwam voort uit de eerdere discussie tussen waterschappen en provincies over het vereenvoudigen van grondwaterbeheer. De maatschappelijke opgave in het gebied staat daarbij centraal. ​

Foto: Reinier Romijn
v.l.n.r.: Felix Rottenberg, Wiebe van der Ploeg (UvW), Walter van der Meer (Vewin), Josan Meijers (IPO), Ad Schenk (VNG)

Delen via: