Ondergrondse lekkage dieselolie onderstreept belang verbod mijnbouw in drinkwatergebieden
Terug 24 juni 2016

Ondergrondse lekkage dieselolie onderstreept belang verbod mijnbouw in drinkwatergebieden

Een boorput van AkzoNobel in de gemeente Enschede heeft mogelijk tientallen jaren dieselolie en pekel gelekt naar de omgeving. Het betreft hier een zoutwinning waarbij via een boorput water samen met dieselolie in de in de ondergrond gelegen zoutlaag wordt gepompt. Deze lekkage, die AkzoNobel al in mei 2015 ontdekte, is op 31 mei aan Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en de gemeenten Hengelo en Enschede gemeld.
Ondanks dat er naar verwachting geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de drinkwatervoorziening vindt minister Kamp van Economische Zaken dit incident zorgwekkend en stuurde hij hier vandaag een brief over naar de Tweede Kamer. Ook Vewin vindt dit incident een slechte zaak, het onderstreept het belang van uitsluiting van mijnbouwactiviteiten bij drinkwatergebieden en het belang van verplichte monitoring van het diepe grondwater bij mijnbouwboringen.

Lekkage dieselolie en pekel
AkzoNobel heeft berekend dat circa 11m3 dieselolie en circa 21m3 pekel is gelekt uit boorput 335 in het gebied Twenthe-Rijn, die in 1987 in gebruik werd genomen. De verspreiding van de verontreiniging bedraagt in het slechtste geval 50 meter voor de dieselolie en 3 kilometer voor de pekel. Het dichtstbijzijnde drinkwaterwingebied, van drinkwaterbedrijf Vitens, ligt op zo'n 5 kilometer afstand van de betreffende boorput. Vitens heeft aangegeven dat er op basis van de huidige gegevens naar verwachting geen onmiddellijk gevaar dreigt voor de drinkwatervoorziening.

Omvang verontreiniging in kaart brengen
Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) heeft de berekeningen van AkzoNobel nog niet kunnen verifiëren en acht de gepresenteerde berekeningen onvoldoende nauwkeurig. AkzoNobel moet dan ook haast maken met het in kaart brengen van de werkelijke verontreiniging en de mogelijke gevolgen daarvan. Ook heeft SodM AkzoNobel opgedragen te komen met een plan van aanpak voor de beheersing en het opruimen van de bodemverontreiniging. Daarnaast dient AkzoNobel Vitens en relevante industrieën te informeren en beschermingsprotocollen af te stemmen.

Uitsluiting mijnbouw en verplichte monitoring
'Hoewel de omvang van de lekkage op basis van de huidige informatie beheersbaar lijkt, vind ik het zorgelijk dat de lekkage zich tientallen jaren onopgemerkt heeft kunnen voordoen.' schrijft minister Kamp vandaag in zijn brief aan de Tweede Kamer. Vewin deelt deze zorg en pleit er dan ook voor om in de structuurvisie ondergrond (STRONG) mijnbouwactiviteiten uit te sluiten in gebieden die van belang zijn voor de huidige en toekomstige drinkwatervoorziening. Daarnaast maakt dit incident glashelder dat het noodzakelijk is het grondwater altijd te monitoren op mogelijke vervuiling bij mijnbouwactiviteiten. Vewin vindt dat deze verplichte monitoring onderdeel zou moeten uitmaken van de vergunning voor mijnbouwactiviteiten.

Lees ons position paper over de Mijnbouwwet
Lees ook het artikel over mijnbouw in drinkwatergebieden

Tags by dit artikel
Delen via: