Onderzoek CLM naar diergeneesmiddelgebruik en mogelijke effecten op waterkwaliteit
Terug 5 oktober 2016

Onderzoek CLM naar diergeneesmiddelgebruik en mogelijke effecten op waterkwaliteit

De informatie over welke diergeneesmiddelen en welke hoeveelheden gebruikt worden is momenteel niet openbaar. Om inzicht te krijgen in mogelijke ongewenste effecten van diergeneesmiddelen in oppervlakte- en grondwater heeft CLM Onderzoek en Advies, in opdracht van STOWA, enkele provincies, waterschappen en Vewin, het diergeneesmiddelengebruik geïnventariseerd en de mogelijke effecten ervan op de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit in beeld gebracht. Deze studie naar de effecten van diergeneesmiddelen gebruik is onlangs gepubliceerd en geeft een inschatting, omdat gegevens over gebruik van geneesmiddelen niet openbaar zijn.

Verzoek aan staatssecretaris om duidelijkheid over gebruik diergeneesmiddelen
Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, heeft naar aanleiding van dit onderzoek een brief aan de Staatssecretaris van Economische Zaken gestuurd. Vewin vraagt aan de staatssecretaris om bij de producenten, gebruikers en voorschrijvers van diergeneesmiddelen verder aan te dringen op transparantie en openbaarheid van gegevens over de verkoop, het gebruik en de milieubeoordelingen van diergeneesmiddelen.

Probleemstoffen zo vroeg mogelijk signaleren voor effectieve aanpak
Waterbeheerders en drinkwaterproducenten hebben de informatie over diergeneesmiddelen namelijk nodig om probleemstoffen in een zo vroeg mogelijk stadium te kunnen signaleren. Zo kunnen mogelijke risico's voor de waterkwaliteit sneller gesignaleerd worden. Ook vanuit het oogpunt van preventie stimuleren de drinkwaterbedrijven een aanpak bij de bron.

Afspraken over ketenaanpak geneesmiddelen
Een aantal frequent toegepaste antiparasitica (zoals middelen tegen wormen) breken slecht af in het milieu en kunnen al bij relatief lage concentraties een risico vormen voor het waterleven. Er moeten steeds grotere inspanningen worden gedaan door de drinkwaterbedrijven om ongewenste stoffen, zoals medicijnresten, uit het water te zuiveren. Omdat de bronnen op dit moment nog sporen van medicijnresten bevatten investeren de drinkwaterbedrijven in een uitbreiding van hun zuivering met nieuwe (geavanceerde) zuiveringstechnieken. In de aanpak van medicijnresten gaat het niet alleen om humane geneesmiddelen, maar ook om diergeneesmiddelen en de emissieroutes van deze medicijnen. De extra zuiveringsinspanningen kosten geld en energie. Vandaar dat drinkwaterbedrijven zich inzetten voor schone bronnen: wat er niet inzit hoeft er ook niet uitgehaald te worden. In de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater zijn maatregelen geïnventariseerd die een impuls geven aan de verbetering van de waterkwaliteit in Nederland. Geneesmiddelen zijn hierin een van de prioriteiten. Vewin is er voorstander van dat in het Bestuursakkoord over de Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater afspraken worden opgenomen over de ketenaanpak van geneesmiddelen. Transparantie en openbaarheid over verkoop, gebruik en milieubeoordelingen van diergeneesmiddelen moeten wat Vewin betreft hier ook deel van uitmaken.

Klik hier om het rapport te raadplegen

Tags by dit artikel
Delen via: