Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland
Terug 31 januari 2023

Onderzoek onderstreept noodzaak strengere aanpak PFAS-lozingen in Nederland

Een nieuwe analyse van KWR Water Research Institute van PFAS-concentraties in de Maas toont volgens Vewin de noodzaak aan om juist ook binnen Nederland PFAS-lozingen drastisch terug te dringen. Zo kan de blootstelling aan PFAS via voedsel en drinkwater verminderd worden. Vewin pleit al jaren voor een verbod op uitstoot van PFAS, omdat dit het hele milieu inclusief drinkwaterbronnen vervuilt en de stoffen nauwelijks afbreken. PFAS horen niet thuis in het milieu.

KWR heeft in opdracht van Vewin alle recente data over concentraties van PFAS in de Maas in België en Nederland verzameld en met elkaar vergeleken. Uit het rapport ‘Statistische analyse PFAS-concentraties in de Maas’ blijkt dat de concentratie van PFAS in de Maas tussen Luik en Drimmelen met gemiddeld 50% toeneemt. De Maas fungeert in ons land als bron voor de productie van drinkwater. Vewin heeft de Tweede Kamer opgeroepen in het Commissiedebat PFAS (2 februari) de nationale inzet gericht op het terugdringen van lozingen van PFAS, aan te scherpen.

Beperk lozingen PFAS nationaal en snel

Mensen kunnen op verschillende manieren in contact komen met PFAS. Bijvoorbeeld via voedsel, drinkwater, bodem en consumentenproducten. Het RIVM heeft al eerder aangegeven dat de totale inname van PFAS naar beneden moet. De drinkwaterbedrijven zijn blij met het besluit uit oktober 2022 van de ministers Harbers en Kuipers en staatssecretaris Heijnen om per direct vergunningen voor lozingen van PFAS strenger te toetsen in Nederland. De nieuwe KWR-analyse laat zien dat vooruitlopend op een strenge aanpak van PFAS op Europees niveau, strengere nationale maatregelen en handhaving daarop dringend nodig zijn. Ze zijn bovendien zeer effectief voor het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater in Nederland.

Innamepunten voor drinkwaterproductie

KWR heeft voor het onderzoek gebruik gemaakt van bestaande datasets. Dit zijn gegevens van PFAS-concentraties bij innamepunten voor de productie van drinkwater in de Maas tussen Luik en Drimmelen.
Tags by dit artikel
Delen via: