Onderzoek rioolwater, Nederland in top 5 drugsgebruik
Terug 1 juni 2016

Onderzoek rioolwater, Nederland in top 5 drugsgebruik

Net als in voorgaande jaren biedt het Europese Drugsrapport 2016 een actueel overzicht van de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van drugs in Europa in de vorm van een geïntegreerd multimediapakket. Dit rapport geeft een actueel en hoogwaardig overzicht van drugsgebruik, drugsgerelateerde problemen en drugsmarkten en combineert deze situatieanalyse met informatie over beleidsmaatregelen en praktijken op het gebied van drugs.
Als onderdeel van dit Europese Drugsrapport is een Europese studie gedaan naar drugs in rioolwater om geografische verschillen en tijdtrends in drugsgebruik van stadsbewoners op te sporen. Het Europese Agentschap voor verdovende middelen - EMCDDA in Lissabon - publiceerde op 31 mei het European Drug Report 2016 met nieuwe resultaten van metingen van cocaïne, amfetamine, ecstasy, methamfetamine en cannabis. Nederland staat voor amfetaminegebruik opnieuw in de top 5 van de ruim 67 Europese steden die aan het onderzoek meededen.

Het rioolwateronderzoek dat is gedaan wordt geleid door het Europese SCORE netwerk en past binnen een langjarige studie. Resultaten tussen 2011 en 2014 zijn vergeleken met de meest recente gegevens uit 2015. Gedurende een week in maart vorig jaar zijn monsters genomen in rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) van 67 Europese steden (en enkele steden op andere continenten) en chemisch geanalyseerd. Hiermee is het drugsgebruik van ruim 35 miljoen mensen in beeld gebracht. Dit is de vijfde studie die het mogelijk maakt van 2011 tot en met 2015 het rioolwater, dat verzameld is volgens een gezamenlijk meetprotocol, in verschillende landen te vergelijken. Dit is overigens niet het water waar drinkwater van gemaakt wordt, het rioolwater is geen directe bron voor de drinkwaterbedrijven.

Verontreinigingen
Drugs vormen echter slechts het topje van de ijsberg van een groter probleem: verontreinigingen in het water. Wanneer mensen drugs of medicijnen gebruiken komen restanten hiervan via het toilet en de riolering in het water terecht. En omdat veel meer mensen medicijnen gebruiken vormen medicijnresten voor drinkwaterbedrijven een groter probleem dan drugs. Wat niet in de drinkwaterbronnen komt, hoeft er ook niet uitgehaald te worden. Daarom moet voorkomen worden dat medicijnresten in drinkwaterbronnen komen.

Drinkwaterzuivering filtert stoffen afdoende
Het relatief hoge gehalte aan drugs in het Nederlandse rioolwater vormt geen bedreiging voor de kwaliteit van het drinkwater. Naar aanleiding van eerder SCORE-onderzoek onderzocht KWR of de aangetroffen drugs ook nog terug te vinden waren in het drinkwater. Dat bleek niet het geval, de drinkwaterzuivering is afdoende in staat de stoffen eruit te filteren.

Delen via: