'Pleidooi voor een Maas-ministersconferentie'
3 augustus 2021

'Pleidooi voor een Maas-ministersconferentie'

​Binnen de koepelorganisatie RIWA behartigt RIWA-Maas de algemene belangen van de rivierwaterbedrijven die hun water betrekken uit de Maas: WML, Evides en Dunea in Nederland, water-link en De Watergroep in Vlaanderen.

RIWA is een samenwerkingsverband van drinkwaterbedrijven die oppervlaktewater gebruiken voor de bereiding van drinkwater. De organisatie bestaat uit drie zelfstandige secties, voor Rijn, Maas en Schelde. De secties hebben feitelijk drie hoofdtaken: informeren, signaleren en belangen behartigen. Zo voeren ze bijvoorbeeld gezamenlijk overleg met overheden in binnen- en buitenland. Elke sectie behartigt de drinkwaterbelangen in zijn stroomgebied: monitoring & datamanagement, kennis delen, belangenbehartiging en samenwerken in allianties.


RIWA-Maas

De leden van RIWA-Maas zijn drinkwaterbedrijven in Nederland en België met bij elkaar zo'n 7 miljoen klanten. Samen onttrekken zij op jaarbasis ruim 500 miljard liter water uit de rivier de Maas. Het hiermee geproduceerde drinkwater wordt geleverd aan klanten in de regio's Rotterdam, Den Haag, Antwerpen, Brussel en in delen van de Nederlandse provincies Limburg en Zeeland en het Belgische West-Vlaanderen.


Maaswater steeds schaarser

Directeur van RIWA-Maas is Maarten van der Ploeg: 'De Maas is voor zowel de scheepvaart als de drinkwatervoorziening een lastige rivier. Het is een typische regenrivier; de afvoer is afhankelijk van de neerslag en kan per seizoen en van jaar tot jaar sterk verschillen. Een deel van het stroomgebied is heuvelachtig met een slecht doorlatende ondergrond en dus weinig mogelijkheden om water vast te houden. Deze geringe waterbergingscapaciteit zorgt – in combinatie met alle sluizen en stuwen – voor een lage afvoer gedurende drogere perioden. Bij droogte komt de rivier in Limburg bijna tot stilstand, wat de waterkwaliteit natuurlijk niet ten goede komt.'

'Waterkwantiteit en waterkwaliteit zijn twee zijden van dezelfde medaille. Als er weinig water door de rivier stroomt, terwijl de lozingen en vervuiling hetzelfde blijven, stijgt per saldo het percentage verontreiniging in het resterende water. Dus geldt: voor schoon water heb je voldoende water nodig! Omgekeerd geldt ook: om bij droogte over voldoende water te kunnen beschikken, moet je zorgen dat de kwaliteit goed is.'

Lees verder in Waterspiegel 2, juni 2021

Dit artikel verscheen eerder in de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: