Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer
Terug 27 juni 2017

Rondetafelgesprek mestfraude Tweede Kamer

​Op 22 juni vond een rondetafelgesprek plaats in de Tweede Kamer over het huidige en toekomstige mestbeleid en mestfraude. Wetenschappers, deskundigen, toezichthouders, overheden en belangenorganisaties konden hun standpunten toelichten over mestbeleid en mogelijke mestfraude.

6e actieprogramma Nitraatrichtlijn

Vewin was uitgenodigd om te spreken, Arjen Frentz (plaatsvervangend directeur Vewin) lichtte de problemen toe die drinkwaterbedrijven ondervinden door uitspoeling van stoffen uit mest naar de bodem en het grondwater. Hij gaf aan dat het mestbeleid moet veranderen om de negatieve effecten van overbemesting - legaal of illegaal - voor de kwaliteit van drinkwaterbronnen tegen te gaan. Hij gaf aan wat volgens Vewin in het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn opgenomen zou moeten worden:
· De maximale toegestane hoeveelheid nitraat in ondiep grondwater van 50 mg per liter moet specifiek gelden voor intrekgebieden van grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie.
· Concrete maatregelen om de waterkwaliteitsdoelen in het grondwater te halen in grondwaterbeschermingsgebieden.
· Een nationaal kader als basis voor regionaal maatwerk waarbij verplichte en vrijwillige maatregelen worden vastgelegd en adequate handhaving zich richt op grondwaterbeschermingsgebieden.

Sluiten van winningen is noodgreep

Vewin werd gevraagd wat doorgaan op de huidige manier betekent voor de drinkwaterproductie. Ook kreeg Vewin de vraag of ze verwacht dat in steeds meer provincies winningen voor drinkwaterproductie aangepast of gesloten moeten worden vanwege kwaliteitsproblemen gerelateerd aan mestgift, net als in de afgelopen jaren met name in Brabant heeft plaatsgevonden. Vewin heeft aangegeven dat doorgaan met het huidige beleid betekent dat de grondwaterkwaliteit niet verbetert en de kosten voor drinkwaterproductie oplopen. Frentz toonde een kaartje met daarop alle grondwaterwinningen voor drinkwaterproductie waar normoverschrijdingen van mestgerelateerde stoffen zijn waargenomen of die zelfs aangepast of gesloten moesten worden vanwege deze stoffen. Aanpassing of sluiting van winningen als oplossing voor waterkwaliteitsproblemen zou volgens Vewin niet nodig moeten zijn.
Het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over het 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn van donderdag 29 juni is uitgesteld tot na het Kamerreces. De Kamerleden hebben aangegeven dat behandeling wat hen betreft nog niet aan de orde is omdat het actieprogramma nog niet beschikbaar is en een aantal cijfers - waarop het actieprogramma mede gebaseerd zal zijn - nog niet bekend is. Vewin blijft de komende weken betrokken bij de verdere invulling van het 6e actieprogramma door het ministerie van Economische Zaken.Lees het Vewin-standpunt 6e actieprogramma Nitraatrichtlijn
Lees het artikel in Waterspiegel Verplaatsen van winningen is noodgreep

Tags by dit artikel
Delen via: