Rondje Malieveld met Eline Vedder
Terug 1 november 2023

Rondje Malieveld met Eline Vedder

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Eline Vedder, Tweede Kamerlid voor het CDA.

U bent sinds mei Tweede Kamerlid. Is drinkwater daar al veel voorbij gekomen?

“In Kamerdebatten over de leefomgeving en water komt het onderwerp altijd wel voorbij. Maar het heeft in de afgelopen maanden nog geen hoofdpodium gekregen. Terwijl dat wel zou moeten. Drinkwater is hartstikke belangrijk. Ik ben natuurlijk blij dat ik net als alle Nederlanders iedere dag water uit de kraan kan drinken. Maar daar moeten we wel ons best voor blijven doen.”


Wat moeten we er volgens u aan doen om ervoor te zorgen dat schoon en voldoende drinkwater weer vanzelfsprekendheid wordt?

“Waar we volgens mij snel grote stappen kunnen zetten is met medicijnresten die in ons drinkwater terechtkomen. We moeten het makkelijker maken om medicijnen in te leveren. Ook moeten we harder optreden bij drugsdumpingen, om te voorkomen dat deze een probleem voor drinkwaterbronnen worden. Ik vind ook dat we via de Kaderrichtlijn Water- rogramma’s maatregelen moeten nemen die écht werken, zodat de industrie en agrarische sector hun steentje kunnen blijven bijdragen. Regelgeving staat hen nu nog vaak in de weg om het goede te doen. Zo was ik laatst bij een bollenteler die heel graag een schuur wil bouwen om zijn kisten droog op te kunnen slaan, zodat die niet afwateren over het erf. De bestrijdingsmiddelen in die kisten komen dan niet in de bodem en het grondwater terecht. Alleen: hij krijgt heel moeilijk een vergunning voor de bouw van die schuur.”Waar moeten we op watergebied volgens u direct mee stoppen ?

“Met kalenderlandbouw. Boeren moeten nu aan allerlei maatregelen voldoen die zijn gebaseerd op de kalender. Zo moeten ze nu op een bepaalde datum hun vanggewas gepoot hebben. Dat gewas zou moeten voorkomen dat meststoffen in het grondwater terechtkomen. Maar het weer houdt zich slecht aan een kalender. Soms is het beter om het hoofdgewas later te oogsten; maar dat mag dus niet. Ik denk echt dat we boeren meer ruimte moeten geven, zodat we hun vakmanschap beter benutten.”

Tags by dit artikel
Delen via: