Rondje Malieveld met Suzanne Kröger
Terug 14 november 2023

Rondje Malieveld met Suzanne Kröger

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Suzanne Kröger, Tweede Kamerlid voor GroenLinks – PvdA.

Waar denkt u aan als het gaat over drinkwater?

“Ik denk dan in de eerste plaats aan dat ik heel erg van water hou. Het is natuurlijk heel fijn en luxe dat we hier heerlijk kraanwater kunnen drinken. Maar ik maak me er wel zorgen over of dat in de toekomst ook nog kan.”Wat zijn de grootste uitdagingen voor Nederland op het gebied van (drink)water?

“Aan de ene kant zijn dat de zeer zorgwekkende, nieuw opkomende stoffen en aan de andere kant is dat klimaatverandering. Wij vinden dat de regelgeving voor die nieuwe zorgwekkende stoffen veel strenger moet worden; die mogen niet meer zomaar overal geloosd worden. En bepaalde chemicaliën moeten we wat ons betreft helemaal niet meer gebruiken. Dat moet deels in Europa geregeld worden, maar vanuit Nederland kunnen we ons daar nu al hard voor maken. Ook de handhaving voor de regels die er al zijn moet strenger; zoals je ook kunt zien aan wat er bij Chemours is gebeurd.”Wat is het belangrijkste dat u op watergebied al hebt bereikt?

“Best veel, vind ik. Ikzelf ben woordvoerder klimaat en heb me altijd veel beziggehouden met de chemicaliën in het water. Mijn collega Laura Bromet is woordvoerder water en heeft zich bijvoorbeeld ingezet voor het verhogen van de waterpeilen in veenweidegebied. Dat is goed voor het klimaat én voor het opvangen en vasthouden van zoet water. Wat wij volgens mij ook goed doen is dat we water vanuit alle mogelijke perspectieven belichten; het onderwerp raakt immers aan verschillende ministeries. Hoe we in Nederland omgaan met water is bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van klimaatadaptatie. Ook de komende periode krijgt het tegengaan van verdroging en verzilting wat ons betreft prioriteit.”

Tags by dit artikel
Delen via: