Rondje Malieveld met Tjeerd de Groot
Terug 8 november 2023

Rondje Malieveld met Tjeerd de Groot

In aanloop naar de verkiezingen wandelt Vewin met verschillende Kamerleden een rondje over het Malieveld. Wat is hun visie met betrekking tot de huidige uitdagingen binnen de drinkwatersector? Dit keer spreken we met Tjeerd de Groot, Tweede Kamerlid voor D66.

Wat zijn volgens u de grote uitdagingen voor ons drinkwater?

“Water is van levensbelang, maar goed drinkwater is zelfs in Nederland niet meer vanzelfsprekend. Ook hier tekenen de gevolgen van klimaatverandering zich af: we verbruiken meer water dan we terugkrijgen. De droge periodes volgen elkaar snel op en dat heeft grote invloed op de mooie waterbellen die we in Nederland in de ondergrond hebben. Ook moeten we ons actiever gaan bemoeien met PFAS uit de industrie en andere zorgwekkende stoffen die bijvoorbeeld via de landbouw in het oppervlaktewater terecht komen. Bestrijdingsmiddelen die de landbouw gebruikt zie je zelfs steeds dieper in het grondwater terechtkomen.”Op welke manier zet D66 zich in voor goed en gezond drinkwater?

“Ons idee is: wat niet in het water terecht komt, hoef je er ook niet uit te halen. Daarom hebben wij in de afgelopen jaren veel aandacht gevraagd voor de zuivering van medicijnresten en voor schone en duurzame landbouw. Ook de komende jaren willen we ons daar actiever mee gaan bemoeien. We vinden ook dat we zorgvuldiger om moeten gaan met het slaan van nieuwe waterputten. Er is nu geen enkel overzicht van hoeveel putten er worden geslagen en daarom vinden we dat daar een vergunningplicht voor moet komen. De minister neemt daar binnenkort een besluit over.”Waar moeten we wat u betreft direct mee stoppen als we het over drinkwater hebben?

“Met de degressieve belasting op drinkwater. Door deze vorm van belastingheffing is er geen financiële prikkel voor bedrijven om minder leidingwater te gaan verbruiken. Dat moet anders als we met z’n allen zuiniger willen zijn op ons water. Ik vind het ook bijzonder dat we in Nederland onze wc doorspoelen met drinkwater. Daarom pleiten we er ook voor dat nieuwe huizen een gescheiden watersysteem krijgen. Er zijn heel veel manieren om ervoor te zorgen dat we zuiniger omgaan met ons blauwe goud.”


Tags by dit artikel
Delen via: