Samenwerken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening
Terug 6 november 2018

Samenwerken aan een toekomstbestendige drinkwatervoorziening

Ook in de toekomst willen we kunnen beschikken over voldoende grondwater voor de drinkwatervoorziening. De Beleidsnota Drinkwater en de Structuurvisie Ondergrond bepalen daarom dat ruimtelijke reservering en bescherming van grondwatervoorraden noodzakelijk zijn.

Naast de Nationale Grondwater Reserves gaat het daarbij om per provincie aan te wijzen Aanvullende Strategische Voorraden. Inmiddels werken drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies overal in het land samen aan het bepalen van locaties voor Aanvullende Strategische Voorraden. Deze zijn bedoeld voor het opvangen van de groei van de drinkwatervraag op de middellange termijn (10 - 25 jaar).

Lees verder in de Waterspiegel​

Foto: Wout Kompagnie, Waterbedrijf Groningen

Tags by dit artikel
Delen via: