StaatvanOnsWater.nl: nieuwe wijze van presenteren voortgangsrapportage waterbeleid
Terug 26 mei 2016

StaatvanOnsWater.nl: nieuwe wijze van presenteren voortgangsrapportage waterbeleid

De ‘Staat van Ons Water 2015’ is uitgekomen. De jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitvoering van het waterbeleid wordt dit jaar op vernieuwende wijze gepresenteerd: via de website staatvanonswater.nl, met aansprekende infographics en voorbeeldprojecten, zijn de prestaties voor een breed publiek toegankelijk.

Naast informatie over belangrijke waterthema’s zoals de kwaliteit van ons zwemwater, drinkwater en overstromingsrisico’s, rapporteert de website over de uitvoering van het Nationaal Waterplan, het Bestuursakkoord Water en de Beleidsnota Drinkwater. Ook wordt verslag gedaan over de voortgang van de uitvoering van de Europese richtlijnen over waterkwaliteit, overstromingsrisico’s en de mariene strategie voor de Noordzee. Door het opnemen van verwijzingen naar andere websites krijgt de bezoeker makkelijk toegang tot achterliggende bronnen.

De Staat van Ons Water is onderdeel van het communicatieprogramma Ons Water en onswater.nl. Hiermee willen Rijk, waterschappen, provincies, gemeenten en drinkwaterbedrijven het waterbewustzijn onder Nederlanders vergroten. Aanleiding om naast een rapport voor de Tweede Kamer ook een website te maken was het advies van de OESO (2014) om transparanter te zijn in de verantwoording van het waterbeleid. Ook signaleerde de OESO in Nederland een groot gebrek aan waterbewustzijn.

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven hebben in 2015 ruim 7 miljard euro aan kosten gemaakt om Nederland te beschermen tegen overstromingen en te zorgen voor voldoende water, schoon water en drinkwater. De partijen liggen daarbij op koers om in 2020 750 miljoen euro bespaard te hebben op de jaarlijkse kosten.

De website en de rapportage zijn te vinden via deze link: www.staatvanonswater.nl

Tags by dit artikel
Delen via: