​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017
Terug 24 april 2017

​Tarievenoverzicht Drinkwater 2017

Vewin publiceert het Tarievenoverzicht Drinkwater 2017. In samenwerking met de drinkwaterbedrijven is een compleet overzicht samengesteld met daarin opgenomen de per 1 januari 2017 geldende tarieven voor aansluiting en levering van drinkwater in Nederland.

Betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs

De Nederlandse drinkwaterbedrijven leveren betrouwbaar drinkwater voor een lage prijs. Gemiddeld betaalt de Nederlander in 2017 € 1,41 voor duizend liter (1 m3) drinkwater.
In de Drinkwaterwet is verankerd dat de publieke aandeelhouders van de drinkwaterbedrijven (gemeenten en provincies) eerst verantwoordelijken zijn bij het vaststellen van de tarieven en bij het toezicht op het functioneren van de drinkwaterbedrijven. Elk drinkwaterbedrijf stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar een tarievenregeling op, die ter goedkeuring wordt aangeboden aan de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA). De AvA, bestaande uit de gemeenten en provincies in het voorzieningsgebied, stelt de tarievenregeling vast.
In de drinkwaterwet is voorgeschreven dat de tarieven van de drinkwaterbedrijven moeten voldoen aan een aantal eisen. De tarieven moeten kostendekkend en transparant zijn en mogen niet discrimineren. De Inspectie voor de Leefomgeving en Transport (ILT) houdt namens de minister toezicht op dit proces en wordt geadviseerd door de Autoriteit Consument en Markt (ACM), die jaarlijks de totstandkoming van de tarieven onderzoekt. De minister rapporteert over het toezicht op de tarieven aan de Tweede Kamer.


Lees voor alle tarieven de publicatie Tarievenoverzicht Drinkwater

Tags by dit artikel
Delen via: