Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties
27 november 2014

Tweede Kamer onderstreept belang drinkwater door aannemen drietal moties

​De Tweede Kamer heeft ingestemd met een aantal voor de drinkwatersector belangrijke moties over bodemverontreiniging, waterkwaliteit en medicijnresten. Vewin is verheugd dat de Tweede Kamer door het aannemen van deze moties het belang van goede waterkwaliteit voor nu en de toekomst onderstreept.

Adequate afspraken bodemverontreiniging

Het Tweede Kamerlid Eric Smaling (SP) vroeg met zijn motie aandacht voor het nieuwe convenant bodem en ondergrond dat van 2016 tot en met 2020 zal gelden waarbij de drinkwatersector geen convenantspartij is. Dit terwijl tientallen drinkwaterwinningen worden bedreigd door bodemverontreiniging en een aantal bronnen zijn gesloten vanwege kwaliteitsproblemen. Smaling verzoekt de regering door middel van deze motie met de convenantspartijen adequate afspraken te maken om de knelpunten van bodemverontreiniging voor de drinkwaterwinning weg te nemen en de Kamer te informeren voor ondertekening. PVV, het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP hebben voor de motie gestemd en daarmee is deze aangenomen.
Klik hier voor de motie

Deltaplan Zoet Water
Met de motie voor een Deltaplan Zoet Water en Waterkwaliteit van de Kamerleden Lutz Jacobi (PvdA), Wassila Hachchi (D66) en Carla Dik-Faber (CU) geeft de Tweede Kamer aan een samenhangende aanpak voor zoet water en waterkwaliteit te willen, waarbij onafhankelijke regie wordt geborgd. Dit Deltaplan moet aangeboden worden bij of ingevoegd worden in het geplande Nationaal Waterplan 2015. Voor deze motie waren CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, Klein, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk, de PvdD en de SP, ook deze motie is aangenomen.
Klik hier voor de motie

Gerichte aanpak medicijnresten in water
Vanuit het Rijk is er nu nog geen gerichte aanpak voor het voorkomen en verwijderen van medicijnresten uit water. Carla Dik-Faber (CU) en Wassila Hachchi (D66) hebben daarom in hun motie de regering verzocht samen met de betrokken sectoren voor het zomerreces van 2015 een plan van aanpak op te stellen. Voor deze motie stemden het CDA, de ChristenUnie, de SGP, 50PLUS, D66, GroenLinks, de PvdA, de Groep Kuzu/Öztürk en de PvdD, daarmee is ook deze motie aangenomen.
Klik hier voor de motie

Delen via: