Tweede Kamer vergadert 28 juni over waterbeleid: waterkwaliteit topprioriteit
Terug 12 juni 2018

Tweede Kamer vergadert 28 juni over waterbeleid: waterkwaliteit topprioriteit

​De leden van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat spreken op 28 juni in een Algemeen Overleg (AO) Water met minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW over het Nederlandse waterbeleid. Vewin vraagt in aanloop naar dit AO bij de woordvoerders van de deelnemende Tweede Kamerfracties de aandacht voor een aantal onderwerpen die te maken hebben met waterkwaliteit.
60 % van de totale hoeveelheid kraanwater in Nederland wordt gemaakt uit grondwater. 40% wordt gemaakt uit oppervlaktewater en duinwater. Deze bronnen voor drinkwater staan onder druk door bestaande en nieuwe dreigingen, zoals mest, bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, industriële stoffen en klimaatverandering. Minister Van Nieuwenhuizen (IenW) heeft aangegeven een Bestuursakkoord Waterkwaliteit te willen opstellen waarin de aanpak van waterkwaliteitsproblemen integraal wordt samengebracht. Inclusief maatregelen, monitoring, instrumenten, financiering en wetgeving en met ‘harde handtekeningen’ van alle betrokken partijen. Voor de drinkwatersector
zijn deze afspraken topprioriteit.


Concrete afspraken verbeteren waterkwaliteit nodig

Om echt verschil te maken voor de waterkwaliteit roept Vewin op tot concrete afspraken over:

  • gewasbeschermingsmiddelen: extra emissie-reducerende maatregelen, toezicht en handhaving met focus op drinkwaterbronnen;
  • mest: voortvarende uitvoering van de bestuursovereenkomst nitraat;
  • medicijnresten: de invulling van het uitvoeringsprogramma Medicijnresten en de wijze van financiering van aanvullende zuivering ;
  • opkomende stoffen: heldere rolverdeling van overheden bij (in)directe lozingen, meer transparantie over te lozen stoffen, vergroting van capaciteit bij overheden en een adviesrol voor drinkwaterbedrijven bij risicovolle vergunningen;
  • betere grondwaterbescherming, volgens het advies van de Adviescommissie Water;
  • uitwerking en wettelijke borging van de preventieladder verontreinigingen uit de Beleidsnota Drinkwater: preventie- voorkomen aan de bron – beheersen – zuivering;
  • microplastics: ketenaanpak om plastic in grond- en oppervlaktewater te voorkomen.

Vewin vraagt behalve om concrete afspraken in een Bestuursakkoord Waterkwaliteit ook aandacht voor een aantal andere onderwerpen die te maken hebben met de waterkwaliteit zoals de Ketenaanpak Medicijnresten, REACH, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en de Aanvullingswet Bodem.

Geen verhoging van het lage BTW-tarief

In het position paper wijst Vewin ook op de plannen van het kabinet om het lage BTW-tarief te verhogen van 6% naar 9%. Deze verhoging van het BTW-tarief leidt jaarlijks tot € 50 miljoen lastenverzwaring voor de consument voor wat betreft drinkwater. De drinkwaterbedrijven zijn van mening dat voldoende en kwalitatief hoogwaardig drinkwater voor iedereen beschikbaar moet zijn tegen zo laag mogelijke kosten. Zij vinden dat de verbetering van de efficiency, die zij hebben gerealiseerd ten goede moeten komen aan de klant in de vorm van lagere tarieven. Belastingen maken de laatste jaren een steeds groter deel uit van het totale drinkwatertarief. De verdubbeling van de Belasting op Leidingwater in 2014 en de sterk stijgende precariobelasting op drinkwaterleidingen in 2015 en 2016 zijn daarvan de oorzaak. De drinkwaterprijs bestaat nu gemiddeld voor 28% uit belastingen. In 2017 is besloten de precariobelasting in vijf jaar tijd af te schaffen. Deze afgesproken afschaffing van de precariobelasting vindt Vewin natuurlijk een goede stap, maar door de voorgenomen BTW-verhoging dreigt de belastingdruk alsnog op te lopen naar bijna 30%. Het belasten van water is volgens Vewin een principieel onjuiste keuze, zeker waar alternatieve belastingmaatregelen voor handen zijn, zoals het belasten van vervuilende stoffen die het watermilieu aantasten.

Lees voor meer informatie het position paper van Vewin over het AO Water: http://www.vewin.nl/standpunten/paginas/AO_Water_28_juni_2018_167.aspx?source=%2fPaginas%2fDefault.aspx

Tags by dit artikel
Delen via: