​Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Van Dam om Europees verbod glyfosaat
Terug 4 maart 2016

​Tweede Kamer vraagt staatssecretaris Van Dam om Europees verbod glyfosaat

Nederland moet in Brussel niet instemmen met de toelating van glyfosaat voor een nieuwe periode van vijftien jaar. Een meerderheid van de Tweede Kamer drong hier bij staatssecretaris Van Dam (Economische Zaken) op aan. Maandag 7 maart wordt in Brussel besproken of het middel opnieuw wordt toegelaten in Europa.

Het middel is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie waarschijnlijk kankerverwekkend. Het kan via oppervlaktewater en grondwater in de bronnen van drinkwater terecht komen. De drinkwaterbedrijven moeten vervolgens extra inspanningen verrichten om het middel tijdens het productieproces van het drinkwater weer uit het oppervlakte- of grondwater te zuiveren.

Tijdens het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) Gewasbeschermingsmiddelen op 2 maart jl. riep Grashoff (GroenLinks) in een motie op tot een verbod op het gebruik van chemische onkruidbestrijding op verhardingen door particulieren. Vewin is blij dat dit verbod er nu snel komt.
Staatssecretaris Van Dam gaf aan dat dit verbod al is toegezegd door staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu). Voor wat betreft de mogelijke verlenging van de toelating van glyfosaat wil Van Dam het standpunt van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) volgen. Het Ctgb is voor verlenging van de toelating.

Volgende week houdt de Tweede Kamer naar verwachting een spoeddebat waarin opnieuw glyfosaat op de agenda zal staan.

Lees ook het standpunt van Vewin over gewasbeschermingsmiddelen.

Tags by dit artikel
Delen via: