Veranker de drinkwatervoorziening als nationaal belang in de NOVI
Terug 11 april 2018

Veranker de drinkwatervoorziening als nationaal belang in de NOVI

​Volgende week debatteert de Tweede Kamer met Minister Ollongren (BZK) over de Nationale Omgevingsvisie. Het ministerie heeft een Startnota “De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie” naar de Tweede Kamer gestuurd. In de Startnota staat dat het veiligstellen van de openbare drinkwatervoorziening de aandacht heeft. Vewin vindt het belangrijk dat de duurzame veiligstelling van de openbare drinkwatervoorziening in de NOVI opgenomen wordt als nationaal belang.

In de Omgevingswet is bepaald dat het Rijk, provincies en gemeenten ieder afzonderlijk een omgevingsvisie maken. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) formuleert de nationale belangen en de belangrijkste plannen en ambities voor de inrichting van Nederland op de lange termijn.

Ontwikkelingen als klimaatverandering, een toenemende druk op de boven- en ondergrondse ruimte en mogelijk een toenemende vraag naar drinkwater hebben effect op de drinkwatervoorziening. Om de goede drinkwaterkwaliteit ook in de toekomst te kunnen blijven garanderen is bescherming van de infrastructuur en bronnen (grond- en oppervlaktewater) noodzakelijk. Het is daarom essentieel dat het nationale belang van de openbare drinkwatervoorziening stevige verankering krijgt in de NOVI, met doorwerking naar de decentrale visies van gemeenten en provincies.

Lees het standpunt van Vewin over de Nationale Omgevingsvisie
​Lees De opgaven voor de Nationale Omgevingsvisie

Tags by dit artikel
Delen via: