Verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen
Terug 31 maart 2016

Verbod gewasbeschermingsmiddelen op verhardingen

Vanaf 31 maart 2016 is het niet meer toegestaan chemische gewasbeschermingsmiddelen professioneel te gebruiken op verhardingen. Vanaf 1 november 2017 geldt het verbod ook voor het professioneel gebruik op onverharde oppervlakken buiten de landbouw, zoals bijvoorbeeld in plantsoenen.


Het verbod geldt op dit moment nog niet voor het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Staatssecretaris Dijksma van Infrastructuur en Milieu heeft echter in een recente brief aan de Tweede Kamer aangegeven ernaar te streven dat ook het particulier gebruik van gewasbeschermingsmiddelen binnenkort niet meer is toegestaan.


Vewin is blij met het verbod op het toepassen van deze chemische middelen omdat het gebruik van deze middelen buiten de landbouw voor een groot deel verantwoordelijk is voor normoverschrijdende verontreinigingen in drinkwaterbronnen. Bovendien blijkt in de praktijk dat chemievrij beheer haalbaar en betaalbaar is.


Lees de officiële bekendmaking van de overheid in het staatsblad.
Lees de kamerbrief van staatssecretaris Dijksma
Lees de standpunten van Vewin over chemische onkruidbestrijding en waterkwaliteit. ​

Tags by dit artikel
Delen via: