Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven
Terug 20 december 2023

Vernieuwd NVVK-convenant met drinkwaterbedrijven

Vewin, de vereniging van waterbedrijven in Nederland, vernieuwde samen met de NVVK het convenant waarin beide partijen afspraken maken over het regelen van schulden bij betaalachterstanden van klanten. De administratie wordt lichter en meer hulpverleners kunnen een beroep doen op de afspraken.

Het convenant werd namens de Nederlandse drinkwaterbedrijven ondertekend door Hans de Groene, directeur van Vewin. Marco Florijn, directeur van de NVVK, tekende het vernieuwde convenant ook.

Vier vernieuwingen

De NVVK en Vewin vernieuwden het convenant op vier belangrijke punten:

  • Bredere werking: door de term financieel hulpverlener te gaan hanteren in plaats van voorheen schuldhulpverlener, verduidelijken we dat niet alleen schuldhulpverleners maar ook wijkteamleden, bewindvoerders en/of budgetbeheerders op basis van het convenant afspraken kunnen maken met een drinkwaterbedrijf. Voorwaarde is wel dat hun werkgever aangesloten is bij de NVVK.
  • Minder administratie: de drinkwaterbedrijven gingen al ‘bij voorbaat akkoord’ met een voorstel voor een schuldregeling. Nieuw is dat een formeel ‘voorstel ter kennisneming’ niet meer nodig is. Alleen achteraf, zodra een regeling tot stand gebracht is, wordt er nog informatie verstuurd.
  • Terughoudende incasso: wanneer er nieuwe achterstanden ontstaan tijdens de stabilisatiefase of tijdens het schuldregelen hervat een drinkwaterbedrijf niet meteen de incasso. Er is meer ruimte voor overleg tussen waterbedrijf en schuldhulpverlener om tot een oplossing te komen.
  • Betere ordening afspraken over vroegsignaleren: het oude convenant uit 2020 bevatte in het addendum (de bijlage) nog allerlei afspraken over (vroege) signalen inzake betaalproblemen. Die afspraken zijn nu ondervangen in de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en het Landelijk Convenant Vroegsignalering.

De afspraken in het vernieuwde convenant treden per 18 december 2023 in werking.


Tags by dit artikel
Delen via: