Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat
Terug 3 oktober 2017

Vewin: bescherm drinkwaterbronnen beter tegen glyfosaat

Minister Kamp liet onlangs weten het voorstel van de Europese Commissie te steunen om de goedkeuring van onkruidverdelger glyfosaat met tien jaar te verlengen. Glyfosaat is giftig voor de natuur en het leven in het water en wordt al jaren in normoverschrijdende concentraties aangetroffen in oppervlaktewater dat wordt gebruikt om drinkwater van te maken. Het is een belangrijke risicovolle stof voor de drinkwaterbedrijven. Vewin pleit daarom voor een stevige aanpak om de aanwezigheid van glyfosaat in drinkwaterbronnen terug te dringen.

Meer concrete maatregelen nodig

Minister Kamp baseert zich op een advies van het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb). Hij geeft aan dat het Ctgb maatregelen kan nemen om oppervlaktewater te beschermen, met name als dat gebruikt wordt om drinkwater van te maken. Vewin vindt echter dat ook concrete maatregelen vanuit de overheid nodig zijn om de kwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater als bron voor drinkwater te verbeteren. Bovendien is aandacht nodig voor toezicht en handhaving van bestaand beleid.


Bestaand beleid

Het kopen en gebruiken van middelen met glyfosaat is niet verboden. Sinds maart 2016 geldt er wel een verbod op professioneel gebruik van alle gewasbeschermingsmiddelen, dus ook die op basis van glyfosaat, op verhardingen buiten de land- en tuinbouw.
Per 1 november 2017 geldt dit verbod ook voor de onverharde oppervlakken buiten de land- en tuinbouw.
Het kopen en gebruiken van gewasbeschermingsmiddelen door particulieren is niet verboden; ook het gebruik van glyfosaathoudende middelen door particulieren blijft vooralsnog toegestaan.

Motie over beschermingsmaatregelen

Afgelopen week werd in de Tweede Kamer een motie aangenomen van de SP (Frank Futselaar) en de Partij voor de Dieren (Esther Ouwehand) over beschermingsmaatregelen voor drinkwaterbronnen. In de motie wordt de regering opgeroepen met drinkwaterbedrijven te overleggen over beschermingsmaatregelen voor bronnen voor drinkwater en de uitkomsten van dit overleg te betrekken bij de vervolgdiscussie die de EU voert over de wenselijkheid van de verlengde toelating van biociden. Eind november moet de EU een definitief oordeel vellen over de verlenging van de EU-licentie van glyfosaat.

Vewin is blij met deze motie maar vindt dat deze niet ver genoeg gaat. Concrete maatregelen vanuit de overheid zijn nodig om drinkwaterbronnen beter te beschermen. Vewin pleit onder andere voor een verbod op de verkoop en het gebruik van glyfosaat voor particuliere gebruikers.

Lees hier de motie van Futselaar en Ouwehand

Tags by dit artikel
Delen via: