Vewin op Aqua Nederland Vakbeurs: betere bescherming drinkwaterbronnen nodig
Terug 15 maart 2018

Vewin op Aqua Nederland Vakbeurs: betere bescherming drinkwaterbronnen nodig

Vewin heeft tijdens de Aqua Nederland Vakbeurs gepleit voor een betere bescherming van drinkwaterbronnen in relatie tot geneesmiddelen en opkomende stoffen. Rob Eijsink, beleidsmedewerker Bodem en Infrastructuur van Vewin: “Zaken als het maken van afspraken over de verbetering van vergunningverlening en meer transparantie bij vergunningverlening, het uitwerken van de ketenaanpak medicijnresten uit water en maatregelen om normoverschrijdingen gewasbeschermingsmiddelen terug te dringen moeten beter worden geregeld. Dit kan door deze zaken op te nemen in het onlangs door de minister aangekondigde Bestuursakkoord Waterkwaliteit.” Volgens Eijsink behoeft ook de governance van het grondwater verbetering. Volgens hem is het tegengaan van de achteruitgang van grondwaterkwaliteit een urgente opgave. Eind 2017 constateerde de Adviescommissie Water (AcW) dat de kwaliteit en kwantiteit van het grondwater in Nederland onder druk staan. Onder invloed van de toenemende drukte in de ondergrond en klimaatverandering zal het steeds complexer worden om de kwaliteit van het grondwater te waarborgen en schade door te lage of te hoge grondwaterstanden binnen de perken te houden. De AcW adviseerde in haar rapport daarom aan de minister om hoge prioriteit te geven aan een goede bescherming van het grondwater. Volgens Vewin biedt het aangekondigde Bestuursakkoord Waterkwaliteit ook hier een goede mogelijkheid om aanvullende beleidsmaatregelen in de keten uit te werken.

Seminar medicijnresten op Aqua Nederland Vakbeurs

Op 13 maart organiseerde ENVAQUA, de branchevereniging voor producenten en leveranciers van milieu- en watertechnologie, een seminar waar Vewin, VEWM, het Waterschape Brabantse delta en Het Waterlaboratorium presentaties verzorgden rondom het thema geneesmiddelen, opkomende stoffen en micro-plastics.
De doelgroep van het seminar bestond uit afvalwatertechnologen, industriële eindgebruikers, beleidsmakers in het waterdomein (waterschappen en ministeries), onderzoekers en adviseurs.
Het seminar was onderdeel van de Aqua Nederland Vakbeurs die van 13 tot en met 15 maart is gehouden in Gorinchem. Op de beurs komen de nieuwste innovaties en producten op het gebied van waterbehandeling, -management en -technologie aan bod.

Wat er niet in zit, hoeft er ook niet uit

Drinkwater in Nederland is overal veilig en beter gecontroleerd dan levensmiddelen in Nederland. Dat begint al bij de bron: rivieren, grondwater en duinen. Een schone bron is van groot belang voor drinkwater en voor onze leefomgeving. Zorgen die consumenten hebben bij stoffen die voorkomen in het milieu en mogelijk ook in het drinkwater delen wij als drinkwaterbedrijven. Drinkwaterbedrijven doen daarom jaarlijks duizenden metingen en hebben een signaleringsfunctie waar het gaat om vervuiling van bronnen. Wanneer nodig ondernemen drinkwaterbedrijven direct actie om te zorgen dat het drinkwater dat uit de kraan komt altijd veilig en gezond is.
Samen met de ketenpartners zet de sector zich in voor maatregelen om de bronnen schoon houden, zodat de drinkwaterbedrijven hier schoon en veilig drinkwater van kunnen maken.
Volgens Vewin is het nu zaak een goed vervolg te geven aan de Delta-aanpak en te werken aan concrete invulling van het voorgenomen Bestuursakkoord Waterkwaliteit.

Tags by dit artikel
Delen via: