Vewin: RIVM-rapport onderstreept noodzaak snelle actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen
Terug 3 april 2023

Vewin: RIVM-rapport onderstreept noodzaak snelle actie om drinkwatertekort in 2030 te voorkomen

​Uit recent onderzoek van het RIVM blijkt dat de drinkwaterbedrijven zonder snelle actie van overheden niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater kunnen voldoen. Het RIVM heeft in het onderzoek de knelpunten én mogelijke oplossingen voor de drinkwatervoorziening tot 2030 nader onderzocht.
Het RIVM bevestigt de noodoproep die de drinkwatersector deed dat zij op korte (voor 2030) en lange termijn problemen voorzien in de levering van drinkwater. Als er niets gebeurt, is er naar verwachting bij alle tien drinkwaterbedrijven in heel Nederland in 2030 sprake van een tekort.

Regionale uitwerking

Vewin-voorzitter Peter van der Velden: "Uit het onderzoek van RIVM blijkt wederom dat bij alle 10 drinkwaterbedrijven al voor 2030 extra productiecapaciteit nodig is, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn. Het is geenszins zeker dat dit tijdig lukt. Integendeel, drinkwaterbedrijven lopen tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. Zonder snelle actie van betrokken partijen en in het bijzonder van de provincies ontstaan in steeds meer regio's knelpunten bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening. Daardoor is niet gegarandeerd dat in alle provincies de beoogde nieuwe woningen tijdig van drinkwater zullen kunnen worden voorzien."

Kwaliteit drinkwaterbronnen

De watervraag neemt toe en de beschikbaarheid van bronnen van goede kwaliteit voor de productie groeit niet mee. De kwaliteit van drinkwaterbronnen is afgelopen jaren verslechterd door vervuiling vanuit landbouw, industrie en huishoudens. Daarbij gaat het zowel om langjarige en hardnekkige problemen door bestrijdingsmiddelen en nitraat, maar bijvoorbeeld ook om lozingen van nieuwe, opkomende stoffen. Eerder afgesproken kwaliteitsdoelen voor drinkwaterbronnen worden nog steeds niet gehaald.

Inzet drinkwaterbedrijven

Drinkwaterbedrijven nemen hun verantwoordelijkheid maar kunnen het niet alleen. Alle drinkwaterbedrijven werken al jaren hard aan oplossingen om hun productiecapaciteit te vergroten en brengen in bredere zin mogelijke handelingsperspectieven in kaart. Denk hierbij aan het ontwikkelen van robuuste watersystemen en bronnen, bestaande vergunningen en zuiveringen verder uitbreiden, nieuwe winlocaties zoeken en openen, zoeken naar alternatieve bronnen, beïnvloeden en verminderen van de watervraag door bijvoorbeeld waterbewust bouwen te stimuleren, zoeken naar alternatieven voor drinkwater en het optimaliseren van de eigen productie.
Daarnaast werkt de drinkwatersector in nauwe samenwerking met ministerie van IenW en IPO aan een Actieprogramma Leveringszekerheid om hiermee de toekomst van ons drinkwater veilig te kunnen stellen.

Tags by dit artikel
Delen via: