Vewin roept Europees Parlement op drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen
Terug 22 november 2023

Vewin roept Europees Parlement op drinkwaterbronnen beter te beschermen tegen bestrijdingsmiddelen

Op 22 november stemt het Europees Parlement over het voorstel van de Europese Commissie voor de verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Vewin is voorstander van deze verordening omdat deze een stap in de goede richting is voor de bescherming van drinkwaterbronnen door deze te definiëren als ‘gevoelige gebieden’ (sensitive areas). Bestrijdingsmiddelen zijn nog steeds een probleem in een groot deel van de drinkwaterbronnen. Bovendien vergrijst het grondwater; chemische stoffen, onder andere uit bestrijdingsmiddelen, zijn vrijwel overal aanwezig.

Verzwakt voorstel is gemiste kans

Binnen het Europees Parlement lopen de meningen uiteen over de voorgestelde verordening, met name waar het gaat over het aanwijzen en beschermen van gevoelige gebieden. Hierdoor is het voorstel afgezwakt, nieuwe amendementen voor de vergadering van 22 november leiden mogelijk tot verdere afzwakking. Vewin ziet deze ontwikkelingen als een gemiste kans om drinkwaterbronnen beter te beschermen door het probleem van bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen bij de bron aan te pakken.

Nul emissie en halen doelen waterkwaliteit

Het voorstel van de Europese Commissie bevat een verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen in gevoelige gebieden en een verplichting om drinkwaterbronnen te beschermen tegen verontreiniging door bestrijdingsmiddelen (artikel 18 en 19). Het is van belang dat het Commissievoorstel wordt gebruikt om de emissie van bestrijdingsmiddelen bij drinkwaterbronnen naar nul te brengen en de KRW-doelen voor bestrijdingsmiddelen in drinkwaterbronnen (uiterlijk in 2027) te halen. Vewin vindt dat hiervoor een heldere definitie nodig is van de gebieden bestemd voor drinkwaterproductie die onder ‘gevoelige gebieden’ vallen. De afbakening van deze gebieden moet ervoor zorgen dat effectief bijgedragen wordt aan de waterkwaliteitsdoelen.

Lees het standpunt van Vewin over de Verordening duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen


Tags by dit artikel
Delen via: