​Vewin: watergebruik en prognose drinkwatervraag stabiel
Terug 26 oktober 2017

​Vewin: watergebruik en prognose drinkwatervraag stabiel

Vewin heeft in samenwerking met Icastat een update tot 2030 gemaakt van de huidige landelijke prognose drinkwatergebruik. Uit het rapport Prognoses en scenario's drinkwatergebruik Nederland blijkt dat de verwachte omvang van de watervraag stabiel is. Volgens de basisprognose zal het totale gebruik in Nederland ongeveer met 2% toenemen, van 1.159 miljoen m3 (2016) naar 1.180 miljoen m3 (2030). Volgens het minimum-scenario kan het 4% afnemen en volgens het maximum-scenario kan het 8% toenemen. Naast deze totale prognose geeft het rapport ook prognoses van de deelgebruiken: huishoudelijk gebruik, gebruik door de zakelijke markt en niet-in-rekening-gebracht gebruik.

Ook laat Vewin driejaarlijks door Kantar Public (voorheen TNS-NIPO) een onderzoek uitvoeren naar de hoeveelheid en toepassing van het watergebruik in huis. Uit het nieuwe rapport Watergebruik Thuis 2016 blijkt onder andere dat in 2016 het hoofdelijk drinkwatergebruik 119,2 liter per persoon per dag bedroeg. Hier is sprake van een stabilisatie, in 2013 bedroeg het 118,9 liter per persoon per dag. De belangrijkste toepassingen van het drinkwater in huis zijn de douche (49% van het gebruik), het toilet (34% van het gebruik) en de wasmachine (14% van het gebruik).

Delen via: