Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts
Terug 23 december 2016

Voorstel minister Plasterk wijziging wet afschaffing precario werkt averechts

De minister van Binnenlandse Zaken heeft de Tweede Kamer op 5 december laten weten het wetsvoorstel dat een einde maakt aan de precariobelasting op nutsnetwerken te willen aanpassen. Vewin is blij met de wet, maar is het niet eens met deze voorgestelde aanpassing. De overgangstermijn van tien jaar in het oorspronkelijke wetsvoorstel is al te lang. Bovendien wordt door de voorgestelde aanpassing de overgangsregeling nog extra versoepeld.
Met de wijziging komen alle gemeenten die op 10 februari 2016 een precarioverordening hadden in aanmerking voor de overgangsregeling, ongeacht of ze daadwerkelijk precariobelasting heffen of niet. Ook gemeenten die geen inkomsten hadden uit precariobelasting op drinkwaterleidingen worden daarmee nu gecompenseerd voor “gederfde inkomsten”.
De door de minister voorgestelde wijziging doet daar nog een flinke schep bovenop. Door deze wijziging krijgen nog eens 125 gemeenten toestemming van de minister om precariobelasting in te voeren en deze nog tien jaar lang op te leggen aan de drinkwaterbedrijven.

Precario is ondoorzichtige belasting
De precariobelasting op leidingen is de drinkwaterbedrijven al jaren een doorn in het oog, omdat zij deze kosten moeten doorberekenen aan hun klanten. Dit leidt vaak tot forse verhoging van de drinkwaterfactuur, terwijl drinkwater een eerste levensbehoefte. De drinkwaterrekening hoort niet als indirecte en voor de burger ondoorzichtige bron te fungeren voor het opvullen van gemeentelijke begrotingstekorten.
Bovendien is het aantal gemeenten dat deze vorm van belasting heft, in hoog tempo groter geworden en zijn de tarieven fors gestegen. Volgens onderzoeksinstituut COELO zijn er ongeveer 90 gemeenten (van de 390) die in 2015 belasting heffen op nutsnetwerken. Zij innen zo in totaal ongeveer € 180 miljoen aan precario.

Tweede Kamer vraagt al lang om afschaffing precario
Vewin maakt zich al sinds 2004 hard voor afschaffing van deze onwenselijke belasting en weet zich daarbij gesteund door een meerderheid van de Tweede Kamer. Nog in november 2015 stemde de Kamer opnieuw in met een motie voor snelle afschaffing van de precariobelasting op gas-, water- en elektriciteitsnetwerken. Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft eind juni een wetsvoorstel ingediend tot afschaffing van de precariobelasting voor nutsnetwerken, zoals drinkwaterleidingen.

De Tweede Kamer vergadert waarschijnlijk in de eerste week van februari over het wetsvoorstel voor afschaffing van de precariobelasting.

Meer informatie:
-het Vewin-precariodossier
-De Nota van wijziging
-Nota naar aanleiding van het verslag

Tags by dit artikel
Delen via: