Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven
Terug 28 september 2023

Waterspiegel 3: kwaliteit water en bodem en drinkwater voor bedrijven

De derde editie van de Waterspiegel van 2023 is uit. In dit nummer aandacht voor de noodzaak van het verbeteren van de waterkwaliteit, het belang van een gezonde bodem en het leveren van drinkwater aan bedrijven. In de serie over de beschikbaarheid van drinkwaterbronnen leest u over de situatie in Drenthe en Zeeland.

Nu doorpakken op waterkwaliteit

Marjolein Demmers, directeur Natuur & Milieu, spreekt over het recente Rli-rapport over de waterkwaliteit en het belang van het tijdig halen van de KRW-doelen. Ze gaat in op het Impulsprogramma van minister Harbers en roept op tot snelle 'no regret'-maatregelen. Zij stelt onder andere voor om bestrijdingsmiddelen te beprijzen op basis van hun toxiciteit en zegt: 'De urgentie om de waterkwaliteit aan te pakken is enorm: nu doorpakken!'

Bodem cruciaal voor grondwater

In een recent rapport stelt onderzoeksinstituut KWR dat de bodemkwaliteit een belangrijke factor is voor een goede grondwaterkwaliteit en voldoende grondwateraanvulling. Het rapport is geschreven naar aanleiding van het recente voorstel van de Europese Commissie voor een bodemmonitoringswet, waarmee lidstaten verplicht worden de bodemkwaliteit beter te monitoren en waar mogelijk te verbeteren. Onderzoeker Inge van Driezum (KWR): 'Van het Europese drinkwater wordt 75% geproduceerd uit grondwater. In een bodemgezondheidswet moet daarom een duidelijke koppeling aanwezig zijn tussen bodem en grondwater, die moet duidelijker gedefinieerd worden in de nieuwe wetgeving.'

Drinkwater voor zakelijke klanten

Het leveren van drinkwater aan (nieuwe) zakelijke klanten wordt in bepaalde delen van het land steeds moeilijker – soms zelfs onmogelijk. Hoe belangrijk is drinkwater voor bedrijven? Gertjan Lankhorst van de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW): 'We zijn blij met het standpunt van Vewin dat de wettelijke zorgplicht onder de Nederlandse Drinkwaterwet onverkort geldt voor levering aan bedrijven. Tegelijkertijd zien wij ook dat we in ons land tegen grenzen aanlopen en dat niet alles overal meer kan. We zullen dus met alle betrokkenen naar oplossingen moeten zoeken.'

Beschikbaarheid drinkwater(bronnen) in Drenthe en Zeeland

Waterbedrijf WMD in Drenthe verwacht de komende jaren een vraaggroei van zo'n 10%. 'We onderzoeken of we hier oppervlaktewater, dat nu grotendeels ongebruikt wordt afgevoerd naar de Waddenzee, kunnen vertragen in het watersysteem en na een natuurlijke voorzuivering kunnen infiltreren in de diepe ondergrond.' aldus programmamanager omgevingsmanagement Roald Leemrijse (WMD).
In Midden-Zeeland verwacht Evides Waterbedrijf na 2030 een drinkwatertekort als er niets gebeurt. Rona Vink, manager Technologie & Bronnen (Evides): 'Wij vragen de overheid met klem om beleid, vergunningverlening, toezicht en handhaving beter in te zetten. Ook roepen wij bedrijven op om hun verantwoordelijkheid te nemen en te voorkomen dat ongewenste stoffen in het water terechtkomen.'

Lees Waterspiegel 3


Tags by dit artikel
Delen via: