Waterspiegel 4: Afscheid voorzitter, 25 jaar benchmark en PFAS
Terug 13 december 2023

Waterspiegel 4: Afscheid voorzitter, 25 jaar benchmark en PFAS

De laatste Waterspiegel van dit jaar toont op de cover Vewin-voorzitter Peter van der Velden. Hij neemt na twee termijnen eind dit jaar afscheid als voorzitter van de vereniging. In een afscheidsinterview deelt hij zijn reflecties op de afgelopen jaren. Verder in dit nummer is er aandacht voor de opbrengsten van 25 jaar benchmark en verschillende visies op het Europese restrictievoorstel voor PFAS. Waternet en Oasen sluiten de serie af over de stand van zaken van de waterbeschikbaarheid bij alle tien de drinkwaterbedrijven.

Afscheidsinterview

In 2018 werd Peter van der Velden voorzitter van Vewin. Nu, na zes jaar, is het tijd om het stokje door te geven. Hoe kijkt hij terug op de afgelopen periode en wat neemt hij mee naar zijn nieuwe functie, waarnemend burgemeester van Leiden? ‘Rondom mijn aantreden als voorzitter was ook de kwaliteit van de bronnen een heikel punt.’ Hij concludeert dat er de afgelopen zes jaar niet voldoende vooruitgang is geboekt in die situatie en dat er een nieuwe grote uitdaging met betrekking tot beschikbaarheid van drinkwaterbronnen bij is gekomen.
‘Tegelijkertijd lukt het de drinkwaterbedrijven ondanks de toenemende problemen en bedreigingen voor de bronnen nog steeds om aan alle wettelijke normen voor drinkwaterkwaliteit te voldoen, zoals onze toezichthouder ILT ook telkens bevestigt. Ik vind dat een groot compliment voor de sector.’

25 jaar benchmark

Manon van Beek (CEO bij TenneT) en Peter Geudens (Vewin) kijken na 25 jaar benchmarking in de drinkwatersector terug én vooruit. Van Beek: ‘De drinkwatersector besloot zelf de regie te nemen, wat sinds 1997 heeft geleid tot een driejaarlijkse brede benchmark waaraan alle drinkwaterbedrijven deelnamen.’ Geudens vertelt over toekomstige ontwikkelingen: ‘Twee jaar geleden hebben we indicatoren voor de Sustainable Development Goals toegevoegd en in de toekomst willen we meer aandacht geven aan impactmeting.’

PFAS

Begin dit jaar publiceerde het European Chemicals Agency ECHA een restrictievoorstel voor een Europees verbod op PFAS met als doel uiteindelijk een verbod op het gebruik van deze stoffen, om de risico’s voor mens en milieu te beperken. Hoogleraar milieuchemie en toxicologie Jacob de Boer (Vrije Universiteit Amsterdam) reageert op het restrictievoorstel: ‘De enige oplossing: dit soort stoffen niet meer maken in zulke grote hoeveelheden.’

Waterbeschikbaarheid

Vincent de Graaff van Oasen en Job Rook van Waternet gaan in op de uitdagingen die op deze drinkwaterbedrijven afkomen. De Graaff ziet vaak dat het grote openbare langetermijnbelang van de drinkwatervoorziening speelbal wordt van lokale kortetermijnbelangen. ‘Hierdoor neemt de besluitvorming onnodig veel tijd in beslag.’ Rook licht toe: ‘We proberen nu al meer drinkwater beschikbaar te hebben voor gebruikers die dat echt nodig hebben. Voor laagwaardige toepassingen in de industrie, zoals koeling van datacenters, leveren wij geen drinkwaterkwaliteit meer, alleen nog ruw water.’

Lees Waterspiegel:
Tags by dit artikel
Delen via: