Waterspiegel 4: Cybersecurity, het watersysteem en Vewin's Lobby-agenda
Terug 25 september 2020

Waterspiegel 4: Cybersecurity, het watersysteem en Vewin's Lobby-agenda

​De vierde editie van de Waterspiegel van 2020 is verschenen. In dit septembernummer onder meer aandacht voor cybersecurity en de beschikbaarheid en kwaliteit van de drinkwaterbronnen. Daarnaast maakt u nader kennis met Joyce Nelissen van WML en staan we stil bij de op Prinsjesdag gepresenteerde nieuwe Vewin Lobby-agenda.

Oefenen, oefenen oefenen

In het openingsinterview met Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) Pieter-Jaap Aalbersberg staat cybersecurity centraal. Hij gaat in op de weerbaarheid van de vitale sectoren en de toenemende digitale dreigingen. Dreigingen nemen volgens hem toe en daarom is het van belang de weerbaarheid te vergroten. Verder hamert hij op: 'Oefenen, oefenen en nog eens oefenen!'

Gezamenlijke belangen centraal stellen

Joyce Nelissen is inmiddels alweer een jaar directeur van Waterleiding Maatschappij Limburg (WML). Enthousiast geeft Nelissen aan dat het nu een mooi moment is om meer te vertellen over haar rol, aanpak en wensen. Over haar collega-bedrijven en de sector zegt ze: ´We kampen allemaal met hetzelfde probleem: hoe trotseren we de droogte én hoe zorgen we ervoor dat de kwaliteit van de drinkwaterbronnen meer op orde komt en blijft? Als drinkwaterbedrijven komen we nader tot elkaar voor onze gezamenlijke opgave.'

Toekomstproof watersysteem

Door de droogte in de afgelopen paar jaren, staan het watersysteem en de beschikbaarheid en kwaliteit van drinkwaterbronnen sterk in de belangstelling. De Beleidsnota Drinkwater die begin 2021 verschijnt moet duidelijk maken hoe de toekomstige drinkwatervoorziening duurzaam wordt verzekerd. Vier directeuren van waterbedrijven lichten toe wat de uitdagingen zijn op het vlak van beschikbaarheid en kwaliteit van bronnen. Ook schetsen zij waar zij in de praktijk mee te maken hebben en vertellen ze wat ze verwachten van de nieuwe beleidsnota.

Toekomstbestendige drinkwatervoorziening

Verder onder meer in deze editie de Vewin Lobby-agenda 2020 – 2021 die Vewin op de derde dinsdag van september, bij de start van het parlementaire jaar, presenteerde. In deze agenda staan de standpunten van Vewin over belangrijke dossiers die het komende politieke jaar op de agenda staan. Deze standpunten geven richting aan de belangenbehartiging van Vewin. In de Waterspiegel lichten we er een aantal belangrijke standpunten uit.

Lees hier de hele Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: