​Waterspiegel: PFAS, Beleidstafel Droogte en Europarlementariërs over drinkwater
16 maart 2020

​Waterspiegel: PFAS, Beleidstafel Droogte en Europarlementariërs over drinkwater

De eerste Waterspiegel van 2020 is verschenen! In dit nummer het laatste deel van het drieluik over de verkiezingen van 2019: het Europees Parlement. Acht Europarlementariërs geven hun visie op drinkwater en op EU-waterwetgeving. Peter Heij, voorzitter van de Beleidstafel Droogte, blikt terug op bereikte resultaten. Verder veel aandacht voor opkomende stoffen met onder andere interviews met Annemarie van Wezel (UVA) en Co Verdaas (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur).

Europa en drinkwater

De uitslag van de Europese verkiezingen van vorig jaar heeft invloed op de positie van water in de nieuwe EU-wetsvoorstellen en op de toekomst van bestaande EU-waterwetgeving zoals de Kaderrichtlijn water (KRW), de Drinkwaterrichtlijn en de Richtlijn Stedelijk Afvalwater.
Anja Hazekamp (Partij voor de Dieren): 'Europa moet er beter op toezien dat landen zich houden aan de KRW en aan andere EU-regels die bedoeld zijn om onze waterbronnen te beschermen.'
Rob Rooken (Forum voor Democratie): 'Het was belangrijk voor Nederland dat de Drinkwaterrichtlijn ook daadwerkelijk over de kwaliteit van het drinkwater zou gaan en dat daar niet andere dingen werden bijgehaald.'
Jan Huitema (VVD) spreekt zich onder andere uit over de aanpak van geneesmiddelen in het milieu: 'Als eindpunt van de Rijn en de Maas heeft Nederland er alle baat bij dat er ook op Europees niveau een strategische aanpak komt.'
Esther de Lange (CDA): 'Bij de aankomende klimaatadaptatiestrategie moet de Europese Commissie de gevolgen voor kwalitatief en kwantitatief waterbeheer wat mij betreft zeker meenemen.'
Sophie in 't Veld (D66): 'Voor wat betreft water is het echt belangrijk dat de Europese Commissie de Richtlijn Stedelijk Afvalwater herziet, die al bijna 30 jaar oud is.'
Bas Eickhout (GroenLinks) maakt zich druk over het landbouwsysteem: 'Ik ben erg teleurgesteld dat de nieuwe Europese Commissie zo snel mogelijk over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid heen wil stappen, terwijl dat een dossier is dat nu concreet op tafel ligt.'
Mohammed Chahim (PvdA): 'De Europese Green Deal is een enorme kans voor de EU om het brede probleem van de klimaatverandering als collectief aan te pakken.'
Bert-Jan Ruissen (SGP) tenslotte gaat ook in op het landbouwbeleid: 'Als medeonderhandelaar voor het nieuwe GLB zal ik me hard maken voor 'smart farming'-technieken: die helpen zowel de landbouw als de samenleving vooruit.'

Wacht niet tot het weer lang droog is

Peter Heij, voorzitter van de Beleidstafel Droogte blikt terug op de resultaten van de tafel en bespreekt onder meer een klimaatrobuust grond- en oppervlaktewatersysteem, ruimtelijke adaptatie en diversificatie van drinkwaterbronnen. De drinkwaterbedrijven adviseert hij: 'Focus meer op waterbesparing, en blijf werken aan een robuuste drinkwatervoorziening, ook via alternatieve bronnen.' In het algemeen adviseert hij alle stakeholders om de samenwerking te zoeken en de dialoog aan gaan over waterbeschikbaarheid in de zoetwaterregio's.

Meer doen tegen opkomende stoffen

Annemarie van Wezel (hoogleraar Milieu-ecologie UVA) geeft haar deskundige mening over PFAS. 'Er is in Nederland nog geen aparte drinkwaternorm voor PFAS. De stoffen vallen nu onder de algemene signaleringswaarde voor antropogene stoffen. Het zou een goede zaak zijn als PFAS expliciet zou worden genoemd in de drinkwaterregelgeving en de KRW.'
Co Verdaas (Raad voor de leefomgeving en infrastructuur) over het rapport 'Greep op gevaarlijke stoffen': 'Normen worden per stof vastgesteld (…), maar als je gebiedsgericht naar normering gaat kijken, kan de totale last wel eens veel groter zijn dan verantwoord is. Wij pleiten voor een brede gebiedsbenadering.'

Lees hier de Waterspiegel

Tags by dit artikel
Delen via: