Direct naar content

Tweeminutendebat Water

7 juli 2023 Nieuws
Op 6 juli vond het Tweeminutendebat Water plaats. De Tweede Kamerleden vroegen daarbij ook aandacht voor (drink)water en dienden diverse moties in met een relatie met drinkwater. Aan het eind van het debat en in de nacht is er gestemd over de moties. De Tweede Kamer is nu op reces tot 4 september. Een aantal voor drinkwater relevante moties is aangenomen.

Inzicht in grondwateronttrekkingen

D66 vroeg de regering bij overwegend positieve onderzoeksresultaten zo snel mogelijk een landelijke vergunningenplicht of landelijke meldplicht voor alle grondwateronttrekkingen in te stellen. Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat gaf aan dat hij al een meldplicht voor grondwateronttrekkingen overweegt. De motie is aangenomen.

Impulsprogramma waterkwaliteit en effecten medicijnresten

De VVD verzocht de regering een doorrekening te maken van de aanvullende maatregelen uit het impulsprogramma. De uitkomsten hiervan moeten volgens deze partij meegenomen worden bij de tussenevaluatie van de Kaderrichtlijn Water (KRW) in 2024 en de Kamer moet hierover geïnformeerd worden. Deze motie is aangenomen zonder dat daar een stemming voor nodig was, aangezien de minister zich in de strekking van de motie kon vinden.
Ook is een motie aangenomen over de aanpak van medicijnresten. De gereserveerde middelen hiervoor moeten sneller en effectiever ingezet worden op plekken waar plekken waar de effecten van de medicijnresten het grootst zijn (onder meer ten behoeve van drinkwater). Minister Harbers gaf aan voorstander te zijn van het zo snel mogelijk uitbreiden van de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s).

Drugsafval in de buurt van waterwinningen

De Groep Van Haga vroeg de regering drinkwaterbedrijven beter te betrekken bij het bestrijden, beoordelen en opruimen van drugsafval als dat in de buurt van een waterwinning wordt aangetroffen. Deze motie is ook aangenomen. De minister gaf aan dat drinkwaterbedrijven al betrokken zijn maar bij het toezicht zelf geen rol hebben.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*