Direct naar content

Val kabinet: zekerstellen toekomst drinkwatervoorziening duldt geen uitstel

14 juli 2023 Nieuws

Nu het kabinet demissionair is moet met volle kracht wordt doorgewerkt aan het veiligstellen van de toekomst van ons drinkwater. Dit stelt Peter van der Velden, voorzitter van Vewin.

Beschikbaarheid drinkwaterbronnen

Van der Velden: ‘Alle tien drinkwaterbedrijven hebben voor 2030 extra productiecapaciteit nodig, in een aantal gevallen al nu of op zeer korte termijn. Het is geenszins zeker dat dit tijdig lukt. Integendeel, drinkwaterbedrijven lopen tegen steeds meer juridische en bestuurlijke belemmeringen aan. Zonder snelle actie van betrokken partijen en in het bijzonder van de provincies ontstaan in steeds meer regio’s knelpunten bij het verzekeren van de drinkwatervoorziening en kunnen drinkwaterbedrijven niet aan de tot 2030 stijgende vraag naar drinkwater voldoen.

Daarom is essentieel dat in de komende maanden het aangekondigde Actieprogramma beschikbaarheid drinkwaterbronnen 2023–2030 wordt opgesteld en dat de noodzakelijke knopen worden doorgehakt om de leveringszekerheid van drinkwater aan huishoudens en bedrijven veilig te stellen.’

WACC-regelgeving en Kaderrichtlijn Water

Daarnaast bepleit de drinkwatersector dat de overheid voortvarend doorwerkt aan:

  • De aanpassing van de WACC-regelgeving (de vermogenskostenvoet), zodat deze beter aansluit bij de financieringspraktijk waarmee drinkwaterbedrijven moeten werken. Drinkwaterbedrijven hebben voldoende ruimte nodig om de sterk stijgende investeringen te financieren.
  • Het Impulsprogramma Kaderrichtlijn Water (KRW). Hierbij is specifieke aandacht nodig voor het halen van de KRW-doelen bij bronnen voor drinkwater. Deze bronnen staan onder toenemende druk en de kwaliteit is de afgelopen jaren niet significant verbeterd.

Beperk PFAS-lozingen

Op het vlak van bescherming van drinkwaterbronnen vraagt Vewin ook specifiek aandacht voor PFAS. Omdat duidelijk is dat ook in Nederland PFAS wordt geloosd, vindt de drinkwatersector het belangrijk dat niet wordt gewacht op het Europese verbod, maar dat zo snel mogelijk via aanscherping van vergunningen de lozingen in eigen land aan banden worden gelegd.

Waterbesparing

Tot slot vindt Vewin het belangrijk de mogelijkheden voor waterbewust bouwen te verruimen. Dit verlaagt het drinkwatergebruik en draagt zo bij aan het zekerstellen van de toekomstige drinkwatervoorziening. Enerzijds is een wijziging van het Besluit bouwen leefomgeving (Bbl) nodig zodat gemeenten via maatwerkregels de mogelijkheid krijgen tot het geven van aanwijzingen en verplichtingen kunnen opleggen tot waterbewust bouwen. Anderzijds is het van belang het Drinkwaterbesluit aan te passen zodat niet alleen op het dak opgevangen regenwater als huishoudwater kan worden gebruikt. Ook vindt Vewin dat huishoudwater voor meer toepassingen dan toiletspoeling gebruikt kan worden. Denk hierbij aan het wassen van de auto of gebruik van de wasmachine. De drinkwatersector vindt het daarbij belangrijk dat de volksgezondheid is geborgd.

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*