Direct naar content

Vewin ziet steun in Tweede Kamer voor versnelling bronbeleid PFAS

31 maart 2023 Nieuws

In het Tweeminutendebat PFAS en gezondheidseffecten van donderdag 30 maart zijn elf moties ingediend, waarvan vijf direct een relatie hebben met water. De moties illustreren de zorg van de Tweede Kamer over deze stofgroep en de gevoelde noodzaak om in de aanpak versnelling aan te brengen. Vewin ziet dit als steun voor het standpunt van de drinkwatersector om PFAS actiever en ambitieuzer bij de bron aan te pakken en dus te voorkomen dat het in het milieu komt.

Vergunningen toetsen aan nieuwe richtwaarden

Hagen (D66) verzocht in haar motie om nieuwe en bestaande PFAS—lozingen te toetsen aan de drinkwater richtwaarde en vergunningen waar nodig te herzien, en voor zomer van 2023 een plan van aanpak te presenteren hoe dit voornemen concreet vorm krijgt.
Minister Harbers zegde hierop toe de motie uit te voeren door alle vergunningen op een natuurlijk moment te herzien. Hij heeft toegezegd over de voortgang van de herbeoordeling van vergunningen regelmatig te rapporteren.

Overzicht PFAS-emissies

Haverkort (VVD), Krul (CDA) en Hagen (D66) verzochten in een motie om in samenwerking met de omgevingsdiensten, Rijkswaterstaat en de waterschappen een overzicht te maken van de belangrijkste PFAS-emissies en dit voor de zomer met de Kamer te delen.
Minister Harbers was bereid om te onderzoeken waar de belangrijkste PFAS-emissies plaatsvinden en om de Kamer daarover te informeren.

Versnelling Europees verbod

Beckerman (SP) diende een motie in met het verzoek om in Nederland alvast extra stappen te zetten in het voorkomen van emissies vooruitlopend op het Europese verbod dat nog jaren zal duren. Een versterkte inzet op nationaal bronbeleid.
Staatssecretaris Heijnen gaf hierop aan dat de inzet op bronaanpak al uitgangspunt is en zijontraadde de motie.

Kortere transitieperiode

Bouchallikht (GL) verzocht de Nederlandse regering om zich in te zetten voor kortere transitieperiodes in het Europese restrictievoorstel. Voor sommige toepassingen kan dit oplopen tot 13,5 jaar. Dat is te weinig stimulerend om te werken aan PFAS -vrije alternatieven.
De staatssecretaris liet deze motie aan het oordeel over van de Tweede Kamer.

Mogelijkheid vergunningen in te trekken

Wassenberg (PvdD) verzocht de regering om het mogelijk te maken om vergunningen van PFAS-lozers in te trekken of te weigeren.
Minister Harbers stelde dat intrekken in het uiterste geval nu al mogelijk is, maar dat er altijd ruimte zal moeten blijven om acceptabel geachte lozingen toe te staan. Recente rechtszaken bevestigen dit ook.

Tags:

Alexander van den Honert

Stuurgroepsecretaris Doelmatigheid, Transparantie & Waterketen

honert@vewin.nl

070 349 08 55

Contact

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)
Laat ons weten wat je bezighoudt. Heb je een vraag voor ons? Stel hem gerust.
*Verplicht veld

Abonneren Waterspiegel

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Adres*